Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Heemkundekring Bergh

Uit Berghapedia

Ga naar: navigatie, zoeken
    

De Heemkundekring Bergh is een cultureel-historische vereniging met meer dan 1000 leden. die als platform wil fungeren voor mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van de mensen en het landschap van het land van Bergh. De Heemkundekring Bergh heeft een eigen website.

Het lijfblad Old Ni-js van de Heemkundekring Bergh verschijnt drie maal per jaar. De artikelen in het blad gaan over onderwerpen die op een of andere wijze met heemkunde, de geschiedenis en cultuur van de eigen streek, te maken hebben. Diepgaand archiefwerk wordt afgewisseld met luchtige verhalen en anekdotes.

Bergse Kei 2000

Daarnaast heeft de Heemkundekring Bergh Berghapedia in het leven geroepen. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen. Het aantal artikelen is inmiddels (maart 2017) gestegen tot boven de 5.500.

De Heemkundekring zet elk jaar met Open Monumentendag een route uit.

Op 5 maart 2000 werd de Heemkundekring Bergh in Waskupenstad benoemd tot Ridder in de orde van de Berghse Kei. Op de daarbij behorende oorkonde staat vermeld dat d' Olde Waskupen bij het besluit tot benoeming hadden overwogen de "bijzondere inspanning ter bevordering en het behoud van archeologische, historische, culturele en natuurlijke waarden in de gemeente Bergh."

De Heemkundekring organiseerde regelmatig tentoonstellingen.

Werkgroepen


Opgeheven of niet meer als zodanig actief:

Contact

Heemkundekring Bergh
t.a.v. mevrouw Renate Modderkolk
p/a Stokkumseweg 25
7041 BX ’s-Heerenberg
Email: info@heemkunde.nl
Website: www.heemkundekringbergh.nl

Persoonlijke instellingen