Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Doe Een Wens Stichting (Keiridder)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Doe Een Wens Stichting Nederland is een landelijke organisatie gevestigd in Woerden. In februari 2007 ontving deze stichting de Berghse Kei, de hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging d'Olde Waskupen uit 's-Heerenberg. Waskupenpresident Theo Mijnen overhandigde de oorkonde en de versierselen aan Ankie Esselink, regionaal vrijwilligster van de stichting en woonachtig aan de Elshardt in ’s-Heerenberg. Mijnen liet weten dat de doelstelling van de stichting, het vervullen van de liefste wens van kinderen tussen drie en achttien jaar met een levensbedreigende ziekte, tot het besluit van d’Olde Waskupen heeft geleid.

Ankie Esselink vertelde in haar dankwoord iets over het ontstaan van de stichting in Amerika, waar de eerste wens in 1980 werd vervuld. In Nederland is de Doe Een Wens Stichting actief sinds 1989 en heeft inmiddels ruim 2200 wensen vervuld. De stichting streeft ernaar van elke wensvervulling een unieke gebeurtenis te maken, waarbij de vreugde van het kind centraal staat en waar het kind en de familie van kunnen genieten.

Ankie Esselink maakte van de gelegenheid gebruik mee te delen dat ‘haar’ stichting steeds op zoek is naar vrijwilligers en dat sponsors en donateurs ook van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie op Doe Een Wens.