Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Hondehut

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Hondehut, Muntwal 2, 's-Heerenberg is sinds 31 januari 1967 een rijksmonument (nr. 9278). Op fundamenten uit de 15e eeuw is dit wachthuis in 1928 opnieuw opgetrokken. Op deze plaats stond oorspronkelijk één van de grotere muurtorens van de oude stad.

De naam Hondehut is een verbasterde naam. In de archieven wordt de toren Doodthondt (verbasterd van Doodhandt) genoemd. Onder dominee Sebastianus Damman Crusius kwam de huuropbrengst in de dode hand (werd onvervreemdbaar) en vormde een onderdeel van het tractement van de schoolmeester.

De Hondehut (links) nog voor de verbouwing
Noordwal hondehut.jpg
De Hondehut, Muntwal 2
Foto Benny Schuurman