Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Nijverheidsavondschool

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 14 september 1945 staat een oproep van de Nijverheidsavondschool - 's-Heerenberg:
Aanmelden van leerlingen
Zondag 16 September 1945 bestaat er gelegenheid tot aanmelding van leerlingen, die den cursus 1945/1946 van bovengenoemde school wensen te volgen en wel:
voor 's-Heerenberg en Stokkum bij den Directeur Gasthuisplein 2 van 11- 12 uur v.m.
Voor Zeddam en omliggende plaatsen ten huize van G. Varwijk, Zeddam 60 van 4 - 4.30 uur n.m.

Evenals vroeger wordt les gegeven in de vakken: handtekenen, bouwkundig tekenen, machine tekenen, schilderen, Nederlandse taal en wiskunde.

Tijdige aanmelding is voor de verder nog te nemen maatregelen dringend noodzakeljk.
Het bestuur.

Meester Schoevaars was directeur van de Nijverheidsavondschool van 19.. tot 19.. .
Meester Klaassen was secretaris van deze school van 19.. tot 19..