Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Nollen, Herman

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Nollen kl.JPG

H.G. (Herman) Nollen werd geboren in Hengevelde, gem. Delden (Ov.) op 19 september 1922 en overleed in 's-Heerenberg op 1 november 2016 op 94-jarige leeftijd.
In Old Ni-js editie 95 is door Henk Harmsen een artikel over hem geschreven (pagina 30).

Na zijn studies filosofie en theologie in Rijsenburg en Nijmegen werd hij op 28 juli 1948 in Utrecht door kardinaal De Jong tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats was Westervoort, waar hij zeven jaar kapelaan was. Vervolgens was hij anderhalf jaar in Baarn, waarna hij in 1957 rector werd van de Sint Nicolaasstichting in Denekamp, waar hij les gaf aan en de zorg had voor voogdijkinderen. In die Twentse periode hield Herman Nollen zijn dialectpraatjes voor de regionale omroep.

Op 27 oktober 1967 kwam hij van Winterswijk naar Stokkum als opvolger van pastoor Van Jaarsveld. Zijn zuster, juffrouw Jo, kwam met hem mee om hem als huishoudster te ondersteunen.

Over de komst van pastoor Nollen berichtte de Graafschapbode van 28 oktober 1967 als volgt.


Pastoor H. Nollen, de opvolger van de naar Winterswijk vertrokken pastoor L. van Jaarsveld, is gisteravond in Stokkum op grandioze wijze ingehaald. In de parochiekerk werd hij in zijn nieuwe ambt geïnstalleerd door deken Th. Van Dijk uit 's-Heerenberg. Bij de feestelijke binnenkomst aan de parochiegrens waren aanwezig de harmonie Volharding, de vendeliers van het St. Oswaldus-gilde, de pupillen van de voetbalvereniging Stokkum en afgevaardigden van verschillende organisaties en verenigingen. De heer H. Krebber sprak namens het kerkbestuur een welkomstwoord, waarna het in optocht naar de kerk ging, de nieuwe pastoor omringd door bruidjes. Op het kerkplein werd pastoor Nollen toegesproken door de burgemeester van Bergh, de heer G.C.H. van Breemen, die de hoop uitsprak, dat hij met de nieuwe pastoor op dezelfde prettige wijze zou kunnen samenwerken als hij steeds met pastoor Van Jaarsveld had gedaan. Pastoor Nollen sprak in zijn dankwoord eveneens de hoop op een dergelijke samenwerking uit. Hierna had de installatie plaats.


Pastoor-HG-Nollen.jpg

In de periode van pastoor Nollen is vooral de verfraaiing en het onderhoud van de kerk aangepakt. In de jaren zeventig werd de toren deels vernieuwd, en in 1986 werd het kerkdak, dat hoognodig aan reparatie toe was, grondig hersteld.

Op 24, 25 en 26 augustus 1973 vierde hij zijn 25-jarig priesterfeest. In het gildehuis was op zondag 26 augustus de grote feestreceptie. De jubilaris werd op het feest rondgereden in een fraaie oldtimer.

Zijn veertigjarig priesterjubileum vierde pastoor Nollen op 4 september 1988, een zeldzaamheid voor een nog actief pastoor. Tijdens de kermis van oktober 1994 wijdde hij het heropgerichte hagelkruis in. In 1998 vierde hij zijn vijftigjarig priesterjubileum. Pastor Nollen had inmiddels vanwege zijn hoge leeftijd veel taken moeten afstoten, maar was nog steeds zeer actief. In 1973 ontving hij het Leertrekkersleer en in 1999 de Berghse Kei.

Pastoor Nollen maakte bij velerlei gelegenheden foto's en dia's. Een selectie hiervan werd op 20 november 2003 vertoond tijdens een dia-avond in zaal De Pluum in Stokkum. Dit gebeurde onder de titel "Van de zolder van pastoor Nollen".

In 2007 werd onder het motto "Wi-j wollen Nollen hollen" gevierd dat pastoor Nollen en zijn zus Jo veertig jaar in Stokkum waren. Bij deze gelegenheid werden hem door locoburgemeester Frank Wissink de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Onderscheidingen


Pastoor Nollen 40 jaar Stokkum.jpg PastoorNollen-en-zus-Juffrouw-Jo.jpg
Pastoor Nollen 50-jarig jubileum.JPG

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Bronnen