Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Onderlangs

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Onderlangs is een lange weg in het buitengebied van Braamt, min of meer parallel aan de Hooglandseweg (N815).

De motivatie van archivaris meester Kremer in 1962 om deze weg zo te noemen, was als volgt:

In vroegere tijd kende men de naam Onderste weg, die thans nog wel bij oudere mensen in gebruik is. Hiermee werd aangeduid de weg die begon te lopen dichtbij café Renner, gedeeltelijk parallel liep met de Hooglandseweg om dan gezamenlijk daarmee als een vork de Heuvelwijk te omsluiten. Het eerste gedeelte van die weg is thans verdwenen, maar bij Ant. Visser, nr. 102, loopt een kort stukje openbare weg (volgens het kadaster is hij dat inderdaad) naar de Onderste weg. Omdat deze naam niet meer leeft bij de jongere generatie en omdat er een beter klinkende naam is gevonden, wordt die voorgesteld: Onderlangs', een naam waar Braamt zeer mee ingenomen is.
't Lijkt wel iets op een imitatie van Arnhem, maar dan is het toch een juiste navolging: de weg loopt in feite heel wat lager dan de Hooglandseweg, men gaat onder langs de heuvels.
Aan deze weg zullen 20 à 21 nummers komen. Het is daarbij de bedoeling dat deze weg zal lopen tot no. 69 aan de Langestraat, deze zal oversteken en zijn einde vinden aan de Loolaan. De no's 68, 46 en 47 worden vanzelfsprekend eraan geplaatst en bij nader onderzoek is gebleken dat ook de no's 48, 51 en 136 - aan de oostkant van de Heuvelwijk - een uitweg hebben naar deze openbare weg.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen langs deze weg brokstukken terecht van een Britse bommenwerper die was neergeschoten.

Onttrekken openbaar verkeer

Via de De Wegwijzer van 22 juli 1976 maken Burgemeester en wethouders van Bergh bekend, dat zij voornemens zijn de gemeenteraad voor te stellen de volgende wegen aan het openbaar verkeer te onttrekken:

  • a. het voetpad lopende van de Molenberg naar de Gildestraat te Stokkum (nr 61 van de wegenlegger);
  • b. het verlengde van de Onderlangs te Braamt van de bebouwde kom van Zeddam tot 440 meter (nr 105 van de wegenlegger);
  • c. het (voormalige) Botteramstraatje te Braamt (nr 109 van de wegenlegger)

Kaart

<googlemap version="0.9" lat="51.921701" lon="6.254536" zoom="16"> 51.921485, 6.253861 </googlemap>