Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Batenborch, Mabelia van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Mabelia van Batenborch was de twaalfde abdis van het Stift Elten. Zij was de opvolgster van abdis Godelindis. Haar voornaam komt ook voor als Mabilia.

Abdis Mabelia leefde in de eerste helft van de 14e eeuw. De heer van Bronckhorst verklaarde in een akte van 9 mei 1328 dat hij in Steenren en Brummen goederen van abdis Mabelia had gepacht.

Abdis Mabelia overleed op Kal Dec. (1 december), maar in welk jaar is niet bekend. De inschrijving in het Necrologium van Elten luidt:

o[biit] D[omi]na Mabilia de batenborch h[uius] Eccl[essie] Abba[tissa] q[uae] cont[ulit] d[e] b[onis] Stockw[erde] ad trit[icum] compar[andum] presentibus distrib[uendam] ann[uatim] j m[a]rc[a] pro ista mem[oria]. Abba[tissa] debet offerre Sacerd[oti] summam missam celebranti j b[u]tk[en]. Capit[ulum] j b[u]tk[en] et Thes[auraria] ponet ix cand[elas] vigil[iales]. Et qui preest presenciis debet offerre j holland.

De inschrijving meldt dat vrouwe Mabilia van Batenborch overleed, abdis van deze kerk. Dan staat er iets over tarwe van de goederen in Stockenwerde die jaarlijks verdeeld worden, gevolgd door de kosten die voor haar gedachtenismis betaald moeten worden.

Met de plaatsaanduiding Stockwerde of Stockenwerde wordt de Stockenwaard bedoeld, een voormalig eiland in de Rijn.

Abdis Mabelia werd ook herdacht op XVI Kal Feb. (17 januari). Hiervan luidt de inschrijving:

mem[oria] Mabilie de batenborch, Abbat[essa] q[uae] cont[ulit] bona in dichteren domicellabus. Presb[ytero] et Campan[ario] equaliter distrib[uitur]. Et praedicta bona dant Abbatie annuatim v maldra brasii gh'trium, 1 porcum mauricii et 4 denarios dictos Wormgelt.
Memorie voor Mabilia van Batenborch, abdis die een goed in Dichteren aan de stiftdames gaf. De priester en de klokkenluider (koster) delen eveneens. Het voornoemde goed geeft de abdij jaarlijks vijf malder mout, een zwart varken en vier denariën als wormgeld. [Wormgeld was een belasting op het vissen met wormen of aas.]

Abdis Mabelia werd opgevolgd door abdis Ermgard III.

Bronnen

  • Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten, medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk handschrift, benevens ene geschiedenis der Abdij, N.C. Kist; Leiden (1853), blz. 54–55, 63–64, 102 (Google Books
  • Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland Urkunden AA 0231 120.68.01-02 Stift Elten, Urkunde 7 (akte van 9 mei 1328)