Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bloemendaal, Adrianus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De inschrijving in het trouwboek Doetinchem van het huwelijk op 13 november 1743 tussen Adrianus Bloemendaal en Geertruid de Bruijn. Vermeld zijn ook de data waarop hun voorgenomen huwelijk is afgekondigd.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Adrianus Bloemendaal was van 1742 tot 1784 dominee in Zeddam. Hij was de opvolger van dominee Eerligh.

Bloemendaal werd op 3 februari 1708 gedoopt in Doetinchem als zoon van Engelbert Bloemendaal. Op 27 oktober 1743 trouwde hij in zijn geboorteplaats met Geertruid de Bruijn, dochter van de burgemeester van die stad, Florentius de Bruijn. Het huwelijk werd ingezegend door Petrus Dreux, die van 1719 tot 1721 predikant in 's-Heerenberg was geweest. Het huwelijk werd ingeschreven in het trouwboek van zowel Doetinchem als Zeddam.

Over Bloemendaals werkzaamheden in Zeddam is niets bekend, maar bij de classis in Zutphen was hij meermaals gecommitteerde bij predikantenexamens en in 157 werd hij tot scriba gekozen.

Hij was tevens predikant van de protestantse gemeenten van Etten-Ulft en van Netterden. De Ettense gemeente was te klein om zelf een predikant te kunnen onderhouden en werd eerder door de dominee van Terborg bediend. In Netterden woonde naar verluidt maar één protestants gezin, dat van de koster en schoolmeester, en heeft daarom nooit een eigen dominee gehad. Toch was de Sint Walburgiskerk in Netterden destijds in gebruik bij de protestanten. In de toren van deze kerk heeft zelfs een grote luidklok gehangen, waarop diens naam genoemd werd. Ook Bloemendaals naam en die van de landdrost van Bergh stonden er op. De klok werd in 1752 gegoten door Amsterdamse klokkengieter Ciprianus Crans met het opschrift:

By tyden des Weledeleer Gestrengen Heer Jan van Essen Junior, landdrost en stedehouder van leenen des Graafschap Berge, burgemeester der stad Groenlo, des WelEerwaarde en Hoog geleerde Heer Adriaan Bloemendaal v.d.m. te Netterden en Jan van Hase kerkenmeester aldaar. Me fecit Ciprianus Crans Iansz amstelodam anno 1752.

De afkorting v.d.m. staat voor verbi divini minister, Latijn voor bedienaar van het woord Gods ofwel predikant. Me fecit is ook Latijn en betekent "door mij gemaakt". In de Tweede Wereldoorlog is deze klok, samen met de twee andere klokken in de toren, door de Duitsers geroofd.

In 1756 erfde Bloemendaal bij het overlijden van zijn schoonvader twee stukken land onder Zelhem. De betreffende akte wordt bewaard in het archief van Carel Hendrik Ver Huell. Mogelijk zijn de grondstukken later in diens hand overgegaan. Het regest van de betreffende akte luidt:

waarbij ds. Adriaan Bloemendaal, bedienaar des Goddelijken woords te Zeddam, Netterden en Etten, als man en momber zijner huisvrouw Geertruit de Bruin beleend wordt met twee halve goederen, ten Molencamp genaamd, gelegen in het kerspel Zelhem in den Heydenhoek, leenroerig aan de heerlijkheid Ruurlo, haar aanbestorven door het overlijden van haar vader Florentius de Bruin, burgemeester van Doetinchem, 1756.

Dominee Adrianus Bloemendaal ging op 23 juli 1784 met emeritaat. Hij werd opgevolgd door dominee De Rooij.

Bronnen