Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bloemendaal-Goldstein, familie

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Salomon Bloemendaal werd op 7 november 1832 geboren in Hilversum als zoon van Joseph Bloemendaal en Rachel Meijer Swart. Hij trouwde op 23 mei 1863 in de gemeente Bergh met Judig Goldstein, geboren in 1835 in Leeuwarden als dochter van Rebecca Goldstein.

Voordien was Salomon op 18 april 1860 in Bergh getrouwd met Jette Heinemann. Zij werd op 23 oktober 1831 geboren in Metelen, vlak over de Twentse grens in Westfalen, als dochter van Michael Heinemann en Hanne David. Salomon en Jette hadden bij hun huwelijk al enige tijd een relatie met elkaar, want op 30 maart 1858 was in 's-Hertogenbosch hun zoon Joseph geboren. Joseph is met zijn ouders naar 's-Heerenberg gekomen en heeft daar tot uiterlijk 1890 gewoond. Zijn verdere lot kon (nog) niet achterhaald worden. Jette overleed een half jaar na haar huwelijk, op 9 november, in 's-Heerenberg nadat zij daags te voren een levenloos kind had gebaard.

Kinderen van Salomon en zijn tweede vrouw Judig, geboren in 's-Heerenberg:

Van het nageslacht van Salomon en Judig hebben minstens 46 personen als gevolg van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog het leven verloren. Dit betreft kinderen, klein- en achterkleinkinderen en aangetrouwde familieleden. De meesten van hen woonden aan het begin van de oorlog buiten de gemeente Bergh. Er kan slechts een tiental overlevenden geteld worden.

Bronnen