Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Booms, J.H.A.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Jan, J.H.A. Booms was postbode (brievenbesteller) te 's-Heerenberg.

Hij is in augustus 1906 in dienst van de PTT gekomen als hulpbrievenbesteller in 1916 kwam hij in vaste dienst. In 1906 was zijn loon 1 gulden per week dat steeg naar 3,50 in december 1906 en 4 per april 1911 en 4,60 in januari 1912 en 6,60 in januari 1913 en 10,25 in november 1915 waarmee zijn salaris in 10 jaar tijd ruim is vertienvoudigd.

In februari 1940 is hij op eigen verzoek eervol ontslagen en gaan genieten van zijn vervroegde ouderdomspensioen.

Ook zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon (zaterdagwerker) hebben bij de PTT gewerkt.

Jan was van 1929 tot 1944 en van 1945 tot 1957 bestuurder (provisor - uit het latijn = voorzien / zorgen voor) van het Gasthuis. In 1944 dwingt de Duitse bezetter de gemeenteraad van Bergh om het bestuur van het Gasthuis te vervangen. De raad heeft dit, in het geval van de heer Booms, direct na de oorlog hersteld. Hij was bestuurslid van het Sint Antoniusgilde en is voorzitter geweest van de Coop Ons Belang.

Johan Hamer, Bernard Derksen en Jan Booms sr.
Draagteken van Jan Booms sr.
Postbode Jan Booms
Uit De Graafschapbode van 11 december 1933

Graafschapbode

Uit De Graafschapbode van 5 februari 1940

Tekst behorend bij artikel uit De Graafschapbode dat hier links is opgenomen:

Geen wonder, dat hij bij jong en oud bekendwas en gewaardeerd werd om zijn humanen omgang met de gemeentenaren. De functie van postbode in een uitgebreide streek als 's-Heerenberg, waarbij ook Stokkum en Lengel gerekend moeten worden, is geen kleinigheid. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden als wind, regen, storm en sneeuw, behield hij zijn goed humeur. Na het verrichten van zijn laatste dienst werd de heer Booms toegesproken door den kantoorhouder, den heer J. van Halteren, en zijn collega, de heer E. W. Rosie. Mede werd hem namens het gehele kantoorpersoneel een passend cadeau aangeboden. Het viel den heer Booms moeilijk, toen het scheiden aangebroken was, een treffend dankwoord te richten tot allen, die hem geholpen hebben zijn plicht te doen, zover hij deze vervuld heeft.

Ook op ander terrein neemt de heer B. een vooraanstaande plaats in. Zo is hij o.a. bestuurslid van het St. Antonius gild en provisor van het Gasthuis.

We hopen, dat de scheidende besteller nog veel in zijn vrije uren voor deze instellingen kan doen en nog vele jaren mag profiteren van zijn welverdiende rust.

Zie ook