Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Cohen, Simon (1891)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Simon Cohen werd op 7 december 1891 geboren in 's-Heerenberg als zoon van Izaak Cohen en Jeannetta de Winter. Hij was een broer van Julia, Francisca en Sophia Cohen.

Hij trouwde op 31 mei 1926 in Enschede met Roosjen de Leeuw, geboren aldaar op 11 november 1900 als dochter van Julius de Leeuw en Geertruida Spits.

Uit dit huwelijk werden geboren:

Simon Cohen in 1922.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
De Marktstraat in 1910. Simon, in witte jas, staat als 18-jarige slagerszoon voor de Vleeschhouwerij I. Cohen. Naast hem staan zijn zussen Francisca (met fiets) en Sophie. De jongen op de weg is een onbekende.
Simons kinderen Jenny, Truusje en Iesje

Simon was net als zijn vader en zijn schoonvader slager, of zoals dat toen ook genoemd werd vleeschhouwer. Misschien is hij in Enschede in de leer geweest en heeft hij zo zijn vrouw leren kennen. In het jaar van zijn huwelijk nam hij de slagerij van zijn vader aan de Marktstraat in 's-Heerenberg over. In 1932 installeerde hij daar een elektromotor voor de koeling van de koelcel. Tot die tijd gebeurde dit met ijsblokken uit de ijsfabriek van drankenhandel Van Uhm. Na de oorlog was in hetzelfde pand slagerij Vink gevestigd.

Simon en zijn gezin hebben de oorlog niet overleefd. Op een dag in april 1943 zijn zij 's morgens vroeg om een uur of vier, vijf met de tram naar Doetinchem gegaan. Simons zus Sophie, die ondergedoken was, maar werd verraden, schreef op 30 augustus 1943 in haar laatste brief vanuit het doorgangskamp Westerbork, dat ze daar had gehoord dat Simon en zijn gezin eerst naar het concentratiekamp in Vught waren gebracht en later naar Westerbork. Zijn kinderen worden in elk geval genoemd als deelnemers aan het kindertransport dat op 7 juni 1943 plaatsvond van Vught naar Westerbork.

Bij aankomst in Westerbork bleek dat Truusje en Iesje roodvonk hadden, een infectieziekte die destijds vooral onder kinderen nog voorkwam. Simon werd toen met alleen Jenny doorgestuurd naar Polen, waar zij op 11 juni in Sobibor omkwamen – slechts vier dagen na het vertrek uit Vught. Zij waren 51 en 16 jaar oud. Simons vrouw had bij de zieke kinderen in Westerbork moeten achterblijven, maar een maand later, op 9 juli, stierven ook zij in Sobibor. Zij waren 42, 13 en 12 jaar oud.

Ook de kinderen van David Bloemendaal en Joseph Jacobs zijn met de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943 van Vught via Westerbork naar een vernietigingskamp in Polen gebracht en daar omgekomen.

Simon en zijn gezin worden herdacht op het oorlogsmonument in 's-Heerenberg. Verder worden zij vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names.

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 31 augustus 1945 stond de volgende Oproep:


Ondergetekende, gemachtigde van den door den Militairen Commissaris van het District Doetinchem aangestelde bewindvoerster over het vermogen van Izaak Cohen, Simon Cohen, Roosje Cohen de Leeuw en kinderen, gewoond hebbende Marktstraat 31 te 's-Heerenberg, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan, of goederen, gelden of bescheiden onder hun berusting hebben van, of borgtochten hebben lopen ten name van voornoemden, hiervan vóór of op 15 September 1945 schriftelijk opgave te willen doen aan onderstaand adres.
De gemachtigde: Alex Heilbron, Beëdigd makelaar en taxateur, Kantoor: Keppelseweg 21, Doetinchem.


Simons overlijden is op 28 april 1950 ingeschreven in de gemeente Bergh. Dit gebeurde krachtens een wet uit juni 1949 betreffende het opmaken van overlijdensakten van vermisten. Als bewijs van het overlijden gold een officiële mededeling van de Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten gedateerd 26 januari 1950. De overlijdensaktes van Roosjen, Truusje en Iesje zijn gedateerd op 17 mei 1950. Van Jenny is geen overlijdensakte gevonden.

De officiële mededeling No. 24859 van de Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten van Simon Cohens overlijden in Sobibor.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Simon Cohens overlijdensakte in de gemeente Bergh

Bronnen