Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Gerritzen, Henricus Marinus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Henricus Marinus Gerritzen werd op 2 juli 1891 geboren in Angerlo als zoon van Alexander Gerrtizen en Johanna Köning. In mei 1897 verhuisden zijn ouders met hun kinderen naar Klein-Azewijn.

Hij was vanaf 1935 lid van het bestuur van de Afdeling Azewijn van den Aartsdiocesanen R.K. Boeren-en Tuindersbond te Arnhem en aansluitend voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Aankoop-en Verkoopvereeniging Azewijn G.A.

Vanaf 1946 was hij voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank Azewijn.

Tevens was hij vanaf 1926 tot 1932 lid van het bestuur van de Coop Zuivelfabriek Bergh.

Als kerkmeester van de Mattheüskerk heeft hij heeft hij op 15 augustus 1936 pastoor Büter toegesproken bij diens 25-jarig priesterfeest

Hij overleed op 19 november 1976 en werd begraven op de r.-k. begraafplaats in Azewijn. Zijn vrouw Maria Aleida Seegers overleed in 2001 en werd naast hem begraven.