Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Help:Kaart

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Standaard kaart / map oplossing Berghapedia vanaf 2018

We hebben er voor gekozen geen gebruik te maken van de googlemaps-service en deze regel ("| service=googlemaps") staat er óf niet in óf voor 'service' staat een '#' ("| #service=googlemaps"). daarmee is de weergave standaard op OpenstreetMap gezet.

Basiskaart

De functionaliteit die vanaf 2018 in Berghapedia gebruikt wordt heeft helaas niet meer de eenvoudige gebruikersinteractie van de oude functionaliteit.

De basis optie is om gebruik te maken van een herkenbaar adres en hiervoor zijn een aantal spelregels:

 • De opbouw is: Straat Nummer, Plaats, Land met een ',' ertussen.
 • Vergeet niet de ';' achter het adres. Voorbeeld: "Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland;"
 • Er kunnen meerdere adresregels onder elkaar geplaatst worden.

De opbouw van de kaart zal door de gebruiker zelf ingevoerd moeten worden en bevat:

 {{#display_map:
 'Adres'' of ''coördinaat'
 | zoom = 18 
 | width=500 
 | height=500 
 }} 

(zie uitleg per regel bij Help:Kaart#Uitleg inhoud standaard regels kaart)

Als voorbeeld:

{{#display_map:
 Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland;
 | zoom=18
 | height=300 
 | width=300
}}

Dit levert een kaart op met 1 locatie punt:

Bezig met het laden van de kaart...


Uitleg inhoud standaard regels kaart

 {{#display_map:
 'Adres'' of ''coördinaat'
 | zoom = 18 
 | width=500 
 | height=500 
 }} 
 • Regel 1 is verplicht en altijd gelijk ( '{{#display_map:')
 • Regel 2 bevat óf het adres óf het coördinaat en eindigt met een ';'
 • Regel 3 bevat de (in)zoom factor, waarbij 18 het verst ingezoomd is (is soms te veel van het goede)
 • Regel 4 is de breedte van het kaartje in pixels. Optioneel
 • Regel 5 is de hoogte van het kaartje in pixels. Optioneel
 • Regel 6 is verplicht en altijd gelijk: ( '}}')

Gebruik van coördinaten i.p.v. een adres

In plaats van een adres is het gebruik van een coördinaat veel exacter, ook zijn niet alle adressen 'vindbaar' en 'bruikbaar.
Een uitdaging is in het begin wel het 'vinden' van het juiste coördinaat. Zie help:Kaart#Het vinden van coördinaten

 • De opbouw van regel 2 is: coördinaat deel 1, coördinaat deel 2 ;
 • Vergeet niet de ';' achter het coördinaat en de ',' ertussen

Voorbeeld: 51.907002, 6.188049 ;

{{#display_map:
 51.907002, 6.188049 ;
 | zoom=12 
 | width=300
 | height=300
}}Dit levert als kaart:

Bezig met het laden van de kaart...

Aanvullen van gegevens van een locatie punt

Vaak wil je extra informatie toevoegen aan een locatie punt op de kaart. Deze wordt dan zichtbaar worden bij de selectie van het locatie punt.
Door een '~' (tilde) áchter het adres en vóór de ';' te plaatsten kan er extra tekst aan een locatie punt toegevoegd worden, dit mogen ook doorverwijzingen zijn ( [[ ... ]] ).

De toevoeging van een tweede '~' geeft de mogelijk om bij het klikken op de locatie punt nog meer informatie mee te geven.
<adres of coordinaat> ~ <informatie bovenste deel van de locatie punt> ~ <informatie onderste deel van de locatie punt>

Voorbeeld:

{{#display_map:
 Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland~Het [[Heemkundehuus]] van de Heemkundekring Bergh~De HKB heeft tot einde 2018 op deze locatie gezeten;;
 | zoom=18
 | height=300 
 | width=300
}}

Dit levert een kaart op met 1 locatie punt:

Bezig met het laden van de kaart...

(klik op de locatie punt voor de informatie)

Voorbeelden

Simpele kaart

Om een kaart van een bepaalde locatie, bijvoorbeeld het adres van het Heemkundehuus, op een pagina te (laten) tonen moet tenminste de volgende code te worden toegevoegd:

{{#display_map:
 Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland;
 | zoom=18
}}

Dit levert :

Bezig met het laden van de kaart...

Dit is de eenvoudigste methode en geeft een kaart met een standaard hoogte en beeldschermbreedte.

Kaart op maat

Met een wat uitgebreidere code is de kaart wat meer naar wens aan te passen.

Bijvoorbeeld, dezelfde kaart met een kleinere afmeting van 400 bij 400 pixels (in plaats van paginabreed), en met een tekst ("Het Heemkundehuus van de Heemkundekring Bergh"), als er op het rode markeersymbool wordt geklikt:

{{#display_map:
Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland~Het [[Heemkundehuus]] van de Heemkundekring Bergh~De HKB heeft tot einde 2018 op deze locatie gezeten; 
 | zoom=12 
 | width=300
}}

Dit levert:

Bezig met het laden van de kaart...

(klik op de locatie punt voor de informatie)

Meerdere locaties op een kaart

Ook is het mogelijk om meerdere locaties en aanvullende teksten bij een selectie op dezelfde kaart weer te geven.
Bijvoorbeeld:

{{#display_map:
 51.907002, 6.188049~[[Beek]];
 51.901495, 6.223412~[[Bergherbos]];
 51.910391, 6.164875~[[Byvanck]];
 51.924896, 6.264954~[[Braamt]];
 51.875378, 6.244601~[['s-Heerenberg]];
 51.937333, 6.232359~[[Kilder]];
 51.880756, 6.269503~[[Lengel]];
 51.921906, 6.195087~[[Loerbeek]];
 51.879485, 6.222939~[[Stokkum]];
 51.916224, 6.30912~[[Vethuizen]];
 51.900532, 6.264313~[[Vinkwijk]];
 51.938074, 6.278601~[[Wijnbergen]];
 51.905731, 6.257915~[[Zeddam]];
 | zoom=12 
 | width=600
 | height=600
}}Dit levert:

Bezig met het laden van de kaart...

(klik op de locatie punten voor de informatie)

Extra informatie

Meer informatie - Voor de liefhebber zijn meer voorbeelden en instructies t.a.v. de kaarten te vinden op https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Category:Maps_examples

Het vinden van coördinaten

De optie met de coördinaten werkt erg exact, maar de grote uitdaging zit 'm in het bepalen van de juiste coördinaten.
Een handige optie is om Google Maps deze voor jouw te laten bepalen

 1. Open Google map op Google Maps
 2. Zoek nu naar het punt dat je wilt vinden door naar een adres in de nabijheid in te voeren.
 3. Ga met de muis op het punt staan dat je wilt markeren
 4. Klik op de rechter muisknop en bovenaan de opties staat het coördinaat, selecteer het en daarmee staat het nu op jouw kleombord (in het geheugen)
 5. Plak het coördinaat nu op regel 2 en sluit af met een ';'


Coördinaten en adressen

In deze voorbeelden kan, in plaats van adressen, de geografische coördinaten (breedte- en lengtegraad) van de locaties zijn gespecificeerd. Dit is overigens geen vereiste om meerdere locaties in één kaart op te nemen. Een aantal adressen (straat, plaats, land) werkt ook. Het gebruik van geografische coördinaten is aan te bevelen als er van de locatie geen precies adres bestaat of de vlaf net niet daar komt te staan waar je 'm hebben wilt. Bovendien, bij gebruik van geografische coördinaten zal de kaart niet wijzigen als, om een of andere reden, het adres van de locatie wijzigt. Bijvoorbeeld door een straatnaamwijziging. Op de website https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl kunnen de coördinaten van een adres, of een locatie als die geen adres heeft, worden opgezocht.

Satelliet kaart

Door de aanpassing van de service (api) van Google Maps is het gebruik niet meer gratis en geeft de weergave standaard een foutmelding in beeld. We beschrijven de functionaliteit wel, maar gebruiken deze niet. (br>

Met een wat uitgebreidere code is de kaart wat meer naar wens aan te passen. Hiervoor hebben we wel 2 nieuwe regels nodig:

 Regel 1: " | service=googlemaps "
 Regel 2: " | type=satellite "
 • Regel 1 geeft aan dat niet de OpenstreetMap maar de GoogleMaps service gebruikt moet worden
 • Regel 2 geeft aan dat de weergave m.b.v. een satelliet weergave gedaan moet worden.

Bijvoorbeeld, dezelfde kaart (maar nu als satellietfoto), met een kleinere afmeting van 400 bij 400 pixels (in plaats van paginabreed), en met een tekst ("Het Heemkundehuus van de Heemkundekring Bergh"), als er op het rode markeersymbool wordt geklikt:

{{#display_map:
Stadsplein 70, 's-Heerenberg, Nederland~Het [[Heemkundehuus]] van de Heemkundekring Bergh; 
 | zoom=12 
 | service=googlemaps
 | type=satellite
 | width=300
 | height=300
}}

Dit levert:

Bezig met het laden van de kaart...

Nb: Deze weergave is niet altijd beschikbaar.

Googlemaps service

De Service van Googlemaps levert in 2018 nog al eens problemen op. Vandaar dat we toen gekozen hebben om de service niet te gebruiken en alleen de openstreetview variant toe te passen. Helaas is daarin geen satelliet-weergave beschikbaar. Waar in de voorbeeldtekst '| #service=googlemaps' staat hebben deze dus uitgezet en zou de regel ook als totaal weggelaten kunnen/mogen worden.