Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hermsen, Hendrikus Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Hendrik Hermsen, in 1940 wonende op het adres Beek 111, werd geboren op 10 februari 1919 als zevende van de veertien kinderen van Gerhardus Bernardus Hermsen en Grada Theodora Heuveling.

Als dienstplichtig militair van de lichting 1939 was Hermsen tijdens de Duitse inval in mei 1940 ingedeeld bij het 2e bataljon van het 8e Regiment Infanterie (II-8 RI). Dit bataljon verdedigde de noordhelling van de Grebbeberg en het veld onmiddellijk ten noorden daarvan.

Hij werd door de Duitsers krijgsgevangen genomen en via Arnhem afgevoerd naar Duitsland. In juni 1940 werden de Nederlandse krijgsgevangenen vrijgelaten.

Na zijn terugkeer ontving burgemeester Nederveen een brief uit Wageningen van de commandant van II-8 RI, waarin deze hem verzocht Hermsen te gelasten zich ten spoedigste bij zijn onderdeel te melden. Nederveen antwoordde dat Hermsen zich bij hem had gemeld met een bewijs afgegeven door de Territoriaal Bevelhebber Overijssel (TBO; onder wie ook een groot deel van Gelderland viel), dat hem per 10 juni 1940 groot verlof verleende. Zonder nader bericht ging Nederveen ervan uit dat Hermsen zich niet meer hoefde te melden.

Een kaart van de Grebbeberg en omgeving, waarop de positie van 8 RI is aangegeven.

Andere militairen van 8 RI:

Bronnen