Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hoegen, Augustinus Walterus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Dr AW Hoegen.jpg

Guus Hoegen werd op 28 augustus 1902 in Azewijn geboren als zoon van Henricus Carolus Hoegen en Elisabeth Theresia Berndsen. Frans Hoegen was zijn overgrootvader; pastoor Hoegen was een oom van hem.

Zijn geboortedag was de feestdag van de kerkvader Sint Augustinus, aan wie hij niet alleen zijn naam dankte, maar ook zijn leergierigheid. Hij besloot naar het seminarie te gaan, waar zijn medeseminaristen hem al gauw typeerden met het gezegde: "Zo nieuwsgierig als Guus".

Op 25 juli 1926 werd hij priester gewijd. Zijn eerste standplaats als kapelaan was Elst, waar hij in 1931 de voetbalclub SV Spero oprichtte. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar Arnhem, waar hij eerst kapelaan van de parochie Sint Walburgis was en daarna rector van het verzorgingshuis Insula Dei. Ook was hij rector van de Zusters van O.L.V. van Amersfoort, de congregatie waar zijn plaatsgenote zuster Reiniera toe behoorde, en van het Sint Jozefziekenhuis in Doetinchem.

Guus Hoegen was een intellectueel. Hij promoveerde in 1935 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift Over den zin van het huwelijk. Dit proefschrift, met als ondertitel Een moraal-theologische studie, is nog datzelfde jaar uitgegeven. In 1938 verscheen de tweede, herziene druk. Toch was Guus geen kamergeleerde. Om de theorie van zijn proefschrift in de praktijk te brengen, organiseerde hij bijvoorbeeld bezinningsweken voor gehuwden, en voor jongeren die zich op het huwelijk aan het voorbereiden waren. In dit kader hij meermaals een voordracht gegeven op de bijeenkomsten van de afdeling Azwijn van de Katholieke Bond voor het Gezin.

Bij dit alles is hij zijn afkomst altijd trouw gebleven. Zo was hij geestelijk adviseur van de Rooms-Katholieke Boerinnenbond (thans de Katholieke Vrouwen Organisatie). Ook sloeg hij, als het even kon, geen enkele belangrijke gebeurtenis in Azwijn over. Vooral de processie had zijn belangstelling.

De laatste jaren van zijn leven gingen zijn geestelijke vermogens achteruit. Hij overleed in Huize Sint Joachim in Nijmegen op Maria Lichtmis 1972, 2 februari. Drie dagen later werd hij, zoals hij dat zelf had gewenst, begraven op het kerkhof in Azewijn.

In zijn geboorteplaats is een straat naar hem genoemd.

Zijn publicaties

Na zijn proefschrift heeft Guus nog publicaties op zijn naam gebracht. Ze zijn te vinden in de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen (de voormalige Katholieke Universiteit).

 • Over den zin van het huwelijk: een moraal-theologische studie. Katholieke Universiteit Nijmegen, 1935
 • Actueele zielzorgproblemen. St.-Gregoriushuis, 1939
 • Katholiek familieleven. Malmberg, 1939
 • Het heilig huwelijk. Het Spectrum 1940
 • Handleiding voor de huwelijksinstructie en het canoniek onderzoek naar den status liber nupturientium. Gooi & Sticht, 1e druk 1941, 7e druk 1957. (1e druk samengesteld door W. Mulder, volgende drukken samengesteld door A.W. Hoegen en W. Mulder)
 • Rond de tien geboden. Het Spectrum, 1941
 • Verloofden-cursus: stenografisch verslag. s.n., 1946
 • De Katholieke boerin in de gemeenschap. Katholieke Boerinnenbonden 1950
 • Christus hoeksteen van het gezin: godsdienst- en sociale lessen voor de boerenstand. Katholieke Boerinnenbond en Jonge Boerenstand van de N.C.B., 1951
 • De ontwikkeling der katholieke bureaux voor huwelijksvoorlichting. s.n. 1952
 • Het huwelijk: liefde en voortplanting. Nelissen, 1952

Bronnen