Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hogeweg, Gerrit Johan

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Hogewegs graf op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen, waar hij sinds 1991 rust.

Gerrit Johan Hogeweg werd op 17 januari 1907 geboren in Arnhem als zoon van Geertje Hogeweg. Hij trouwde op 13 maart 1940 in Arnhem met Aleida Johanna Maria Hogeweg, dochter van Roelof Hogeweg en Anna Maria Brunbeek.

Bij de Duitse inval in mei 1940 was hij soldaat bij de 3e compagnie van het 22e Grensbataljon (3-22 GB). Hij was ingedeeld bij het 5e grenswachtdetachement van deze compagnie, dat was gelegerd aan de "kunstweg" BeekElten, 300 meter van de grens. Hun onderkomen was een houten barak niet ver van het Peeske.

Hogeweg sneuvelde op 10 mei 1940 in Beek toen zijn groep in een vrachtwagen uitgerust met mitrailleurs al schietend het dorp inreed. Tijdens dit vuurgevecht met binnendringende Duitsers werd Hogeweg dodelijk getroffen. Hij was daarmee een van de eerste oorlogsslachtoffers.

Teun de Goede schreef in 1946 in De gemeente Bergh in den Tweeden Wereldoorlog over hem:


In Beek heeft een onzer grenswachters de verdediging van ons Vaderland met den dood moeten bekoopen. Het was de infanterist Gerrit Hogeweg uit Arnhem. Bij het terugtrekken werd hij getroffen. Spoedig is het stoffelijk overschot overgebracht naar het Ziekenhuis te 's-Heerenberg en enige dagen later op de Prot. Begraafplaats ter aarde besteld.
Ds. T. Leendertz leidde den dienst en 't geheel stemde tot groote smart dezen jongeman de laatste eer te bewijzen. Zijn vrouw, noch zijn ouders of andere familieleden konden er bij tegenwoordig zijn. Later heeft de Kerkvoogdij met behulp van eenige vooraanstaande 's-Heerenbergers het graf verrijkt met een eenvoudig monument. Telken jare worden er op den tienden Mei bloemen gebracht ter eere van hem, die ver van huis gevallen is voor Koningin en Vaderland


Hogewegs overlijden is op 11 mei 1940 aangegeven in de gemeente Bergh door meester Winters, die toen net met pensioen was gegaan. Een uittreksel uit deze akte is op 28 mei 1940 ingeschreven in de gemeente Arnhem.

In 1990 werd begonnen met een renovatie en herindeling van de protestantse begraafplaats. In verband hiermee heeft de kerkvoogdij na overleg met de Oorlogsgravenstichting (OGS) op 22 oktober 1990 besloten Hogewegs stoffelijke resten te laten overbrengen naar het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Er bleken geen naaste verwanten meer in leven te zijn, zodat toestemming van de familie niet nodig was. Burgemeester Eland verleende in januari 1991 de vereiste vergunning voor het opgraven en het vervoer van de stoffelijke resten.

Op 5 februari 1991 is Hogewegs stoffelijk overschot herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Daar rust hij in graf 7 van rij 6A. In overleg met de OGS besloot de kerkvoogdij de steen die op Hogewegs graf stond, op de protestantse begraafplaats te laten staan. Wel werd hij verplaatst naar het gedeelte binnen de fundering van de oude kerk, waar volgens een overeenkomst die in 1949 met de Stichting Huis Bergh werd gesloten, niet meer begraven wordt. De steen staat dus niet meer op de plek van Hogewegs oorspronkelijke graf.

Zijn nagedachtenis

Hogeweg staat vermeld:

De vermelding van Hogeweg op blz. 1331 van de
Erelijst van gevallenen 1940-1945
Het eenvoudige monument dat Teun de Goede hierboven noemt, kwam mede tot stand na deze advertentie in de Graafschapbode van 27 september 1940.
Hogewegs grafsteen in 's-Heerenberg uit 1940 is nog steeds aanwezig, hoewel zijn stoffelijke resten op 5 februari 1991 zijn herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Op de steen staat:
RUSTPLAATS
VAN
GERRIT JOHAN HOGEWEG
GEB. TE ARNHEM 7-1-1907
GESNEUVELD VOOR ONS VADERLAND
TE BEEK 5 MEI 1940

Bronnen