Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hogeweg, Gerrit Johan

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Hogewegs graf op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen, waar hij sinds 1991 ligt.
Foto Oorlogsgravenstichting

Gerrit Johan Hogeweg werd op 17 januari 1907 geboren in Arnhem als zoon van Geertje Hogeweg. Hij trouwde met Aleida Johanna Maria Hogeweg. Bij de Duitse inval was hij soldaat bij de 3e compagnie van het 22e Grensbataljon. Hij was ingedeeld bij het 5e grenswachtdetachement van deze compagnie, dat was gelegerd aan de "kunstweg" Beek - Elten, 300 meter van de grens. Hun onderkomen was een houten barak niet ver van het Peeske. Hij sneuvelde op 10 mei 1940 in Beek toen zijn groep in een vrachtwagen uitgerust met mitrailleurs al schietend het dorp inreed. Tijdens dit vuurgevecht met binnendringende Duitsers werd Hogeweg dodelijk getroffen. Hij was daarmee een van de eerste oorlogsslachtoffers.

Teun de Goede schreef in 1946 in De gemeente Bergh in den Tweeden Wereldoorlog over hem:


In Beek heeft een onzer grenswachters de verdediging van ons Vaderland met den dood moeten bekoopen. Het was de infanterist Gerrit Hogeweg uit Arnhem. Bij het terugtrekken werd hij getroffen. Spoedig is het stoffelijk overschot overgebracht naar het Ziekenhuis te 's-Heerenberg en enige dagen later op de Prot. Begraafplaats ter aarde besteld.
Ds. T. Leendertz leidde den dienst en 't geheel stemde tot groote smart dezen jongeman de laatste eer te bewijzen. Zijn vrouw, noch zijn ouders of andere familieleden konden er bij tegenwoordig zijn. Later heeft de Kerkvoogdij met behulp van eenige vooraanstaande 's-Heerenbergers het graf verrijkt met een eenvoudig monument. Telken jare worden er op den tienden Mei bloemen gebracht ter eere van hem, die ver van huis gevallen is voor Koningin en Vaderland


De vermelding van Hogeweg op blz. 1331 van de Erelijst van gevallenen 1940-1945Hogewegs overlijden is op 11 mei 1940 aangegeven in de gemeente Bergh door meester Winters, die toen net met pensioen was gegaan.Een uittreksel uit deze akte is op 28 mei 1940 ingeschreven in de gemeente Arnhem.

Het eenvoudige monument dat Teun de Goede hierboven noemt, kwam mede tot stand na deze advertentie in de Graafschapbode van 27 september 1940.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Hogewegs grafsteen in 's-Heerenberg uit 1940 is nog steeds aanwezig, hoewel zijn stoffelijke resten op 5 februari 1991 zijn herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen in graf 7 van rij 6A.

Op de steen staat:
RUSTPLAATS
VAN
GERRIT JOHAN HOGEWEG
GEB. TE ARNHEM 7-1-1907
GESNEUVELD VOOR ONS VADERLAND
TE BEEK 5 MEI 1940

Bronnen