Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kadaster 1811-1832: Loerbeek (C)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Zoom van Kadasterkaart 1811-1832, Sectie C Loerbeek

Na de oprichting van het kadaster in Nederland is ook 's-Heerenberg en omgeving in kaart gebracht. Sectie C beschrijft Loerbeek en diens percelen. Deze zijn genummerd van 1 tot 394 en voorzien van informatie over de eigenaren en vruchtgebruikers, informatie over het perceel en de te innen belasting. Op de ingezoomde kaart hiernaast zijn de nummers terug te vinden.

De originele kaart

Op de gehele kaart is te lezen dat de D. Heere, Landmeters van de Eerste Klasse, de percelen 1 t/m 394 heeft opgemeten. Verder staan er geen bijzonderheden vermeld.

Perceelnummers

Ter info:

  • de inhoud van de tabellen voor zover mogelijk één op één overgenomen. Zo staat er bijvoorbeeld echt Ooswold in plaats van Oswald.
  • id: Hetzelfde als voorgaande regel

blad 001 (OAT05079C001)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.1 Beek de Geerfden van heide
C.2 id id dennenbosch
C.3 id id heide
C.4 id id boomgaard
C.5 id id tuin
C.6 Loeve Reinder huis en erf
C.7 Beek de Geerfden van bouwland
C.8 id id hakhout
C.9 id id bouwland
C.10 id id heide
C.11 id id id
C.12 Emmerik de Kerk, Herv. boomgaard
C.13 id id erf
C.14 Berendse Berend huis en erf
C.15 Emmerik de Herv. Kerk bouwland tuin
C.16 id id bouwland
C.17 Vos De Kinderen van Manus Beek id
C.18 Loeve Reinder Dagloner id bouwland
C.19 id id id id tuin
C.20 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek akkermaalsbosch
C.21 id id id dennenbosch
C.22 id id id weiland
C.23 id id id onb. grond
C.24 id id id hakhout
C.25 id id id dennenbosch
C.26 id id id hakhout
C.27 id id id id
C.28 id id id id
C.29 id id id dennenboomen
C.30 id id id akkermaalsbosch
C.31 id id id id
C.32 id id id bouwland
C.33 id id id id
C.34 Dijkman Renne Willem O.P. Joann. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek id
C.35 id id id opg. boomen
C.36 id id id akkermaalsbosch

blad 002 (OAT05079C002)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.37 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek bouwland
C.38 id id id hakhout
C.39 id id id id
C.40 id id id akkermaalsbosch
C.41 id id id bouwland
C.42 id id id weiland
C.43 id id id akkermaalsbosch
C.44 id id id bouwland
C.45 id id id weiland
C.46 id id id akkermaalsbosch
C.47 id id id id
C.48 id id id onb. grond
C.49 id id id Struweel
C.50 id id id akkermaalsbosch
C.51 id id id bouwland
C.52 id id id tuin
C.53 id id id huis en erf
C.54 id id id akkermaalsbosch
C.55 id id id hakhout
C.56 id id id uitweg als hakhout
C.57 id id id schaapskooi
C.58 id id id bouwland
C.59 id id id id
C.60 id id id huis en erf
C.61 id id id tuin
C.62 id id id weiland
C.63 id id id id
C.64 id id id akkermaalsbosch
C.65 id id id dennenbosch
C.66 id id id bouwland
C.67 Beek De R.C. Kerk van onb. grond
C.68 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek Struellen
C.69 id id id heide
C.70 id id id tuin
C.71 id id id id
C.72 id id id huis en erf

blad 003 (OAT05079C003)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.73 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek bouwland
C.74 id id id akkermaalsbosch
C.75 id id id Elshout
C.76 id id id Struweel
C.77 id id id akkermaalsbosch
C.78 id id id bouwland
C.79 Zeddam De R.C. Kerk van id
C.80 Dijkman Renne Willem O.P. Jonah. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek id
C.81 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek id
C.82 id id id id
C.83 id id id Struweel
C.84 id id id id
C.85 id id id akkermaalsbosch
C.86 id id id bouwland
C.87 id id id onb. grond
C.88 id id id akkermaalsbosch
C.89 id id id bouwland
C.90 id id id id
C.91 id id id heide
C.92 id id id id
C.93 id id id id
C.94 Dijkman Renne Willem O.P. Jonah. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek bouwland
C.95 Renne de Erve Hendrik Antoon van der op den Byvank, onder beek id Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.
C.96 Dijkman Renne Willem O.P. Jonah. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek hakhout
C.97 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek Struweel
C.98 id id id bouwland
C.99 id id id heide en boomen
C.100 id id id dennen
C.101 id id id id
C.102 id id id bouwland
C.103 id id id onb. grond
C.104 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der op den Byvank, onder beek weiland
C.104a id id id bouwland
C.105 Dijkman Renne Willem O.P. Jonah. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek uitweg ls weiland
C.106 id id id weiland
C.107 id id id opg. boomen

blad 004 (OAT05079C004)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.108 Dijkman Renne Willem O.P. Jonah. van der Landb. Anholt Op den Byvank, onder Beek opg. boomen
C.109 id id id weiland
C.110 id id id opg. boomen
C.111 Renne Hendrik Antoon O. P. van der id weiland
C.112 id id id boomgaard
C.113 id id id tuin
C.114 id id id huis en erf
C.115 id id id bouwland
C.116 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der id akkermaalsbosch
C.117 id id id bouwland
C.118 id id id id
C.119 id id id akkermaalsbosch
C.120 id id id bouwland
C.121 id id id hakhout en opg. boomen
C.122 id id id tuin
C.123 id id id huis en erf
C.124 id id id boomgaard
C.125 id id id uitweg als bouwland
C.126 id id id bouwland
C.127 id id id id
C.128 id id id uitweg als id
C.129 id id id akkermaalsbosch
C.130 id id id bouwland
C.131 id id id huis en erf
C.132 id id id tuin
C.133 id id id akkermaalsbosch
C.134 id id id bouwland
C.135 id id id id
C.136 Beek Geerfden van erf
C.136 Polman de wed. Gerrit huis
C.137 Beek Geerfden van erf
C.137 Filt Carel huis
C.138 Beek Geerfden van tuin
C.139 id id id heide
C.140 Emmerik de Herv. Kerk van bouwland
C.141 Beek Geerfden van tuin

blad 005 (OAT05079C005)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.142 Beek de Geerfden van erf
C.142 Reine Bart van huis
C.143 Beek de Geerfden van erf
C.143 Kruis de wed. Gerrit huis
C.144 Beek de Geerfden van tuin
C.145 Beek de R.C. Kerk van bouwland
C.146 Beek de R.C. Kerk van erf
C.146 Thomasse Willem huis
C.147 Beek de R.C. Kerk van tuin
C.148 Cremer Tomasen PeterWillem Bakker Wehl bouwland
C.149 Beek de R.C. Kerk van id
C.150 Emmerik de Herv. Kerk id
C.151 Beek de Geerfden van id
C.152 id id heide
C.153 id id tuin
C.154 Beek de Geerfden van erf
C.154 Gerritsen Berend huis
C.155 Beek de Geerfden van bouwland
C.156 id id heide
C.157 id id boomgaard
C.158 id id bouwland
C.159 Raben Cornelis arbeider Beek id
C.160 id id id id id
C.161 id id id id id
C.162 id id id id huis en erf
C.163 id id id id bouwland
C.164 id id id id id
C.165 Bloem Arend huis en erf
C.166 id id id id tuin
C.167 id id id id bouwland
C.168 id id id id id
C.169 Limbeek Hendrik id id tuin
C.170 id id id id bouwland
C.171 id id id id uitweg als id
C.172 id id id id huis en erf
C.173 Beek Geerfden van onb. Grond

blad 006 (OAT05079C006)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.174 Beek Geerfden van
C.175 Beek de R.C. Kerk van id
C.176 id id bouwland
C.177 Hohenzollern A. A. F. vorst van en Sigmaringen Weiland
C.178 CremenBerendsen PeterA Bakker Wehl id
C.179 Beek R.C. Kerk van bouwland
C.180 id id onb. grond
C.181 CremenBerendsen PeterA Bakker Wehl id
C.182 id id id id tuin
C.183 id id id id huis en erf
C.184 id id id id boomgaard
C.185 id id id id weiland
C.186 id id id id schuur en erf
C.187 id id id id bouwland
C.188 id id id id id
C.189 id id id id uitweg als id
C.190 id id id id bouwland
C.191 id id id id weiland
C.192 Beek R.C. Kerk van akkermaalsbosch
C.192bis id id id
C.193 id id bouwland
C.194 id id tuin
C.195 id id huis en erf
C.196 id id bouwland
C.197 id id id
C.198 Hohenzollern en Sigmaringen A. A. F. vorst van id
C.199 id id Elshout
C.200 id id bouwland
C.201 Renne de Erve Hendrik Antoon van der akkermaalsbosch Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.
C.202 id id bouwland
C.203 id id tuin
C.204 id id weiland
C.205 Nispen Lodewijk Carel Jacob van Rent. 's-Heerenberg bouwland
C.206 Renne de Erve Hendrik Antoon van der op den Byvank onder Beek huis en erf Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.
C.207 id id id tuin
C.208 id id id id

blad 007 (OAT05079C007)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.209 Renne de Erve Hendrik Antoon van der op den Byvank onder Beek weiland Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.
C.210 id id id hakhout
C.211 id id id opg. boomen
C.212 id id id id
C.213 id id id id
C.214 id id id akkermaalsbosch
C.215 id id id opg. boomen
C.215bis id id id weiland
C.216 Beek Geerfden van
C.217 Boer Dirk de huis en erf
C.218 Beek Geerfden van heide
C.219 id Elbers de Wed. Rein huis en erf
C.220 Beek R. C. Kerk van boomgaard
C.221 id id tuin
C.222 id Geerfden van akkermaalsbosch
C.223 id id bouwland
C.224 id id Willgenbosch
C.225 id id tuin
C.226 id Wolssing de Wed. Gerrit huis en erf
C.226bis Beek Geerfden van erf
C.226bis Ophuis de wed. Steven huis
C.227 Beek Geerfden van heide
C.228 id Bos de wed. Jan huis en erf
C.229 Beek Geerfden van tuin
C.230 Nispen en cons. L. C. J. van Rent. Warnsveld bouwland
C.231 id id id id erf
C.231 Hartjes Jan huis erf
C.232 Nispen en cons. L. C. J. van Rent. Warnsveld huistuin
C.233 id id id id Willigebos
C.234 id id id id boomgaard
C.235 id id id id tuin
C.236 id / Lenting Hendrikus huis en erf
C.237 Nispen en consorten L.C.J. van Rentm. Warnsveld erf
C.237 Boekhorst Fredrik huis
C.238 Nispen en cons. L. C. J. van Rentm. Warnsveld tuin
C.239 id id id id id

blad 008 (OAT05079C008)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.240 Beek R.C. Kerk van tuin
C.241 id/Schippers Gijsbert huis en erf
C.242 Beek R.C. Kerk van boomgaard
C.243 bouwland
C.244 HeinsTopping EngelbertHermanus Landb.Timmerman KilderBeek tuin
C.245 id id id id huis en erf
C.246 id id id id tuin
C.247 id id id id bouwland
C.248 Berendsen Hendrik id Beek id
C.249 id id id id opg. boomen
C.250 id id id id id
C.251 id id id id bouwland
C.252 id id id id boomgaard
C.253 Beek Kerk van erf
C.253 Berendse Jan huis
C.254 Beek R.C. Kerk van tuin
C.255 Hohenzollern A.A.F.M, vorst van en Sigmaringen id
C.256 id/Thomassen Bernardus huis en erf
C.257 Nispen en cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg tuin
C.258 id id id id bouwland
C.259 Renne de Erve Hendrik Antoon van der op den Byvank onder Beek id Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.
C.260 Berendsen Hendrik Landb. id
C.261 Beek Geerfden van id
C.262 id id id
C.263 Nispen en cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.264 Beek R.C. Kerk van id
C.265 id id id
C.266 id id id
C.267 Nispen en cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.268 id id id
C.269 Beek Geerfden van
C.270 id id id
C.271 Berendse Jan Daglooner Beek id
C.272 Beek R.C. Kerk van id
C.273 id id id
C.274 Renne de Erve Hendrik Antoon van der op den Byvank onder Beek weiland Men is Hendrik hier vergeten te vervangen door Oswald.

blad 009 (OAT05079C009)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.275 Renne de Erve Hendrik Antoon van der bouwland
C.276 id id id
C.277 Berendsen Hendrik Landb. Beek id
C.278 Nispen L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.279 Nispen en cons. L. C. J. van id id id
C.280 Berendsen Hendrik Landb. Beek id
C.281 Nispen L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.282 Heerenberg R.C. Gemeente van id
C.283 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.284 Berendsen Hendrik Landb. Beek id
C.285 HeinsKremer EngelbertA. Landb. Kilderid id
C.286 Nispen en Cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.287 id id id id heide
C.288 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.289 id id id id bouwland
C.290 Hohenzollern A. A. F. vorst van en Sigmaringen heide
C.291 id id id bouwland
C.292 Beek Geerfden van id
C.293 Hohenzollern A. A. F. vorst van en Sigmaringen id
C.294 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.295 id id id heide
C.296 HeinsHiens EngelbertGerrit Landb.Timmerman KilderBeek id
C.297 id id id id bouwland
C.298 Nispen en Cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg heide
C.299 id id id id bouwland
C.300 id id id id id
C.301 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.302 id id id id id
C.303 id id id id heide
C.304 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.305 id id bouwland
C.306 id id id
C.307 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.308 id id id id id
C.309 id id id id heide
C.310 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id

blad 010 (OAT05079C010)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.311 Renne de Erve Hendrik Antoon van der bouwland
C.312 Schipper Peter Daglooner Didam id
C.313 id id id id opg. boomen
C.314 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl onb. grond
C.315 id id id id id
C.316 id id id id bouwland
C.317 id id id id heide
C.318 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.319 id id bouwland
C.320 Beek R.C.Kerk van id
C.321 id id id
C.322 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.323 id id heide
C.324 Nispen en Cons. L. C. J. van Rentm. 's-Heerenberg id
C.325 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.326 Hohenzollern A. A. F. M. vorst van en Sigmaringen bouwland
C.327 Beek R.C.Kerk van id
C.328 id id id
C.329 HeinsWillemsen EngelbertJan Landb. KilderZeddam id
C.330 Hiens Gerrit id Beek id
C.331 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.332 Hohenzollern A. A. F. vorst van en Sigmaringen id
C.333 id id id id
C.334 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.335 id id id id id
C.336 Beek R.C.Kerk van id
C.337 id id id
C.338 id id heide
C.339 CremerBerendse PeterH. Bakker Wehl id
C.340 id id id id bouwland
C.341 Heins en cons. EngelbertGerrit Landb. KilderBeek id
C.342 id id id id heide
C.343 Garritsen Peter B Bakker Wehl id
C.344 id id id id bouwland
C.345 HeinsKremer EngelbertA. Landb. KilderZeddam id
C.346 id id id id heide

blad 011 (OAT05079C011)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.347 Beek R.C.Kerk van heide
C.348 id id bouwland
C.349 id id id
C.350 CremerGerritsen PeterR. Bakker Wehl id
C.351 id id id id id
C.352 Tomesens Willem id id heide
C.353 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.354 id id dennen
C.355 id id id
C.356 Hohenzollern A. A. F. M. vorst van en Sigmaringen dennenbosch
C.357 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.358 Hohenzollern en Sigmaringen A. A. F. vorst van dennen
C.359 id id bouwland
C.360 Beek R.C.Kerk van onb. grond
C.361 id id bouwland
C.362 Hermse en Cons. Willem Daglooner blll
C.363 Beek R.C.Kerk van heide
C.364 id id bouwland
C.365 Kruis de wed. Gerrit id
C.366 Riemen Bart van id id id
C.367 CremerTomesen PeterWillem Bakker Wehl id
C.368 id id onb. grond
C.369 Renne de Erve Hendrik Antoon van der heide
C.370 id id bouwland
C.371 HeinsWillemsen EngelbertJan Landb. KilderZeddam id
C.372 Kramer A. id Zeddam id
C.373 id id id id heide
C.374 Emmerik de Herv. Kerk id
C.375 id id bouwland
C.376 Renne de Erve Hendrik Antoon van der id
C.377 id id heide
C.378 Emmerik de Herv. Kerk bouwland
C.379 id id Struellen
C.380 Hohenzollern A. A. F. M. vorst van en Sigmaringen heide
C.381 id id id bouwland
C.382 id id id id

blad 012 (OAT05079C012)

No Fam. namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen Soort eigendom Bijzonderheden
C.383 Renne de Erve Hendrik Antoon van der Ooswold Peter van der bouwland
C.384 id id id
C.385 id id id
C.386 id id id
C.387 id id huis en erf
C.388 id id tuin
C.389 id id bouwland
C.390 id id opg. boomen
C.391 id id bouwland
C.392 id id onb. grond
C.393 id id bouwland
C.394 id id id

Bron

Externe link