Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kleine Peeske, het

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Kleine Peeske is een bosperceel ten oosten van het Peeske, dat ook iets lager gelegen is, in de omgeving van Beek. De naam het Kleine Peeske stamt van een bron die regenwater, dat op de hoger gelegen Peeskesbult in de grond was gezakt, naar buiten stuwde. Het Kleine Peeske staat al enige decennia droog.

Hoe ontstaat zo'n waterbron?

In de bodem bevinden zich leemlagen die vaak de vorm van een kom hebben. Het water zal daar,waar deze de laagste rand heeft, afvloeien. Als deze rand zich net aan de oppervlakte bevindt,zal het water uit de bodem opborrelen. Door de geweldig grote inhoud die zo'n kom heeft en door de aanvoer van regenwater, zal het water altijd blijven opborrelen.

In de omgeving van Beek zijn een groot aantal bronnen, bijvoorbeeld:
de Zonderkolk, 't Paardenkölkske, De Ban gelegen tussen Kilder en Zeddam en de bij 't Montferland gelegen Zwartekolk.

Van al deze bronnen en kolken is 't Peeske echter de grootste en de bekendste. Interessant is het te vermelden dat in 1898 de Zonderkolk niet groter was dan een vierkante meter, terwijl het water nu een oppervlakte beslaat van 4 are.De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in het feit dat men bij de aanleg van de put bij de zogenaamde Oude Tol in Beek, tussen Zeddam en Beek de leemlaag heeft lek gegraven,zodat het water vanuit de kom regelrecht de grond in trok. Bij het dempen van de put is het gat weer door leem dichtgespoeld, zodat het water weer via de Zonderkolk aan de oppervlakte verschijnt.

Tweede Wereldoorlog

Het omliggende bosperceel was tijdens de Tweede Wereldoorlog gekapt en het aldus vrijgekomen terrein diende als een Duits schijnvliegveld. Om het geheel was een hekwerk aangebracht en op het ontboste gedeelte stonden houten Duitse vliegtuigen. Deze schijnvliegvelden dienden om de geallieerde bommenwerpers ertoe te verleiden hun bommen op deze plekken te droppen en niet plaatsen die voor de Duitsers van belang waren.

Op Tweede Kerstdag 1944 werd het nabijgelegen Wolkenland door de R.A.F. gebombardeerd, waarschijnlijk omdat zich daar troepen van de Luftwaffe bevonden.