Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Koenders, Gerhardus Wilhelmus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Geert in uitgaanstenue...
... in kokstenue en...
... onder een bananenboom.
Foto's archief Jan Meurs

Geert Koenders werd op 21 juli 1925 geboren op de Koendersmolen in Braamt als zoon van Albertus Hendrikus Koenders en Johanna Antonia Jansen. Hij was een broer van Jan en Antoon Koenders.

Nederlands-Indië

Kok bij 1-2 RVA

Geert (legernummer 25.07.21.168 ) was als dienstplichtig soldaat in het voormalige Nederlands Indië ingedeeld bij de staf van 1-2 RVA, de 1e afdeling van het 2e Regiment Veldartillerie van de 7 December-Divisie.

In eerste instantie werd Geert vanwege zijn slechte ogen afgekeurd voor militaire dienst, maar naderhand kreeg hij een oproep voor herkeuring en werd alsnog goedgekeurd. Zo is hij op 8 oktober 1946 met zijn afdeling aan boord van het troepentransportschip Bloemfontein naar Indië vertokken. Daar heeft 1-2 RVA op West-Java aan zowel de Eerste als de Tweede Politionele Actie deelgenomen. Geert was er gelegerd in onder andere Soekaboemi, Tjiëngang en Tjitjoeroeg.

Geert heeft niet aan gevechtshandelingen hoeven deelnemen. Aangezien op wacht staan en patrouillelopen hem niets leken, had hij gesolliciteerd naar een baantje als kok. Hij was weliswaar molenaar, maar werd tot zijn verbazing toch kok. Dat is niet helemaal goed afgelopen, want op een dag heeft hij zich bij het uitbenen van een stuk vlees in de lies gestoken. Toen hij van die verwonding genezen was, werd hij vervroegd teruggestuurd naar Nederland, en daar geopereerd vanwege een niersteen. Na die operatie werd hij opnieuw gekeurd, waarbij de artsen toen tot de conclusie kwamen dat hij vanwege zijn slechte ogen nooit in dienst had gemogen.

Toen 1-2 RVA op 24 november 1949 aan boord ging van de Zuiderkruis, en op 21 december in Rotterdam aankwam, was Geert dus al thuis.

Andere artilleristen

Bij 2 RVA diende ook:

Bij andere artillerie-eenheden dienden:

Zie ook

Zijn verdere leven

Geert trouwde op 16 mei 1956 in de Mattheüskerk in Azewijn met Annie Berntsen. Hij had haar al voor zijn diensttijd leren kennen, maar toen hij in Indië zat, raakte de verkering uit. In 1950 hebben ze de draad weer opgepakt en zijn toch getrouwd.

Annie was van dezelfde komaf als Geert; zij was op 4 juli 1927 geboren op de molen van Berntsen in Azewijn. Zij is nummer 37 op de schoolfoto van Azewijn uit 1937.

Na zijn Indiëtijd was Geert eerst jarenlang molenaar in Twello en Culemborg. Daarna is hij met veel succes een champignonkwekerij aan de Berkenlaan in Loerbeek begonnen.

Geert is op 1 maart 2008 thuis overleden.