Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Leeuwen Boomkamp, Willem Diederik van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Willem Diederik van Leeuwen Boomkamp was van 1885 tot 1888 predikant in 's-Heerenberg. Hij was de opvolger van dominee Menzel.

Hij werd op 3 april 1837 geboren in Edam als zoon van Willem Diederik van Leeuwen Boomkamp, predikant, en Johanna Margaretha Bakker. Hij trouwde op 17 maart 1864 in Enkhuizen met Johanna Maria Moll, geboren aldaar op 16 april 1839 als dochter van Gosse Moll en Aafje de Jong. Zijn eerste vier kinderen werden geboren in Zuiderwoude, gemeente Broek in Waterland.

  • Johanna Margaretha, geboren op 9 december 1864, overleden in Utrecht op 11 juli 1883, achttien jaar oud
  • Wilhelmina Petronella, geboren op 15 maart 1866, overleden op 3 juni 1922 in Nijmegen
  • Daniël Constant, geboren op 17 mei 1867. Hij trouwde in 1902 in Padang, Nederlands-Indië.
  • Jacob geboren op 18 december 1868, overleden op 17 december 1869

Na zijn vertrek uit Zuiderwoude werden nog drie kinderen geboren.

  • Willem Diederik, geboren op 14 maart 1871 in Renkum. Hij werd, net als zijn vader en grootvader, predikant. Hij overleed op 22 augustus 1909 in Lochem.
  • Pieter, geboren op 16 juli 1872 in Lathum, overleden aldaar op 16 september 1872, negen weken oud
  • Jan Jacob, geboren op 25 juli 1879 in Utrecht

Van Leeuwen Boomkamps eerste standplaats was de hervormde gemeente Zuiderwoude en Uitdam in de toenmalige Noord-Hollandse gemeente Broek in Waterland. Daar werd hij eind 1863 beroepen, maar het is onduidelijk hoelang hij daar precies gebleven is. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 7 maart 1870 meldde dat Van Leeuwen Boomkamp voornemens was zijn ambt neer te leggen. Mogelijk speelde de dood van zijn jongste zoon hierbij een rol. In de weken daarna bedankte hij voor een beroeping naar Warder, een dorp dat een stuk noordelijker aan de Zuiderzeekust lag. In naam bleef hij mogelijk nog predikant van Zuiderwoude en Uitdam, maar op 14 maart 1871 werd zijn zoon Willem Diederik in Renkum geboren. Die plaats werd ook als zijn woonplaats vermeld in het geboorteregister. Op zekere dag in de voorgaande weken of maanden was hij dus met zijn gezin uit Zuiderwoude vertrokken.

In Renkum heeft hij niet lang gewoond, want in september 1871 werd hij beroepen naar de hervormde gemeente Bahr en Lathum in de gemeente Angerlo. Hier bleef hij amper twee jaar en werd in de zomer van 1873 predikant in Heemskerk. Deze hervormde gemeente kreeg in augustus 1878 een nieuwe predikant, waarna Van Leeuwen Boomkamp zich als rustend predikant in Utrecht heeft gevestigd. Hij had daar geen eigen kerk, maar was wel bestuurslid van een aantal instellingen.

In mei 1882 nam hij een beroeping naar Westervoort aan, waar hij heeft gestaan tot hij in april 1885 met zijn vrouw en drie van zijn vier nog levende kinderen naar 's-Heerenberg kwam. Zijn zoon Willem Diederik komt niet voor in het Berghse bevolkingsregister – vermoedelijk hij studeerde hij elders.

Van Leeuwen Boomkamp woonde met zijn gezin in de hervormde pastorie, de villa Kattenburg. Zijn zoon Daniël Constant vertrok in augustus 1885 naar Osnabrück. Zijn dochter Wilhelmina Petronella trouwde op 9 september 1887 in 's-Heerenberg met de arts Petrus Franciscus Christiaan Koch en verhuisde daarna naar Ubbergen. Aldus gingen alleen zijn vrouw en jongste zoon Jan Jacob met hem mee toen hij in juli 1888 predikant werd in Ammerstol in de Krimpenerwaard. Over zijn werkzaamheden in 's-Heerenberg zijn geen gegevens voorhanden Zijn opvolger was dominee Pantekoek.

Na Ammerstol is hij heeft nog tien jaar in Olst gestaan voor hij op 1 augustus 1900 met emeritaat ging. Als rustend predikant woonde hij in Haarlem. Hij overleed op 2 juni 1911 in Beek, gemeente Ubbergen, waar hij tijdelijk verbleef, vermoedelijk bij zijn dochter die met een arts was getrouwd. Hij is 74 jaar oud geworden. Zijn vrouw overleed op 80-jarige leeftijd op 17 maart 1920 in Nijmegen.

Bronnen