Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Salm-Reifferscheidt, Anna Salome van

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Het portret van Anna Salome van Salm-Reifferscheidt door een onbekende schilder dat in het BMV-Gymnasium in Essen hangt.
Het huis in Hoog-Elten met de muurankers van Anna Salome van Salm-Reifferscheidt

Anna Salome van Salm-Reifferscheidt was kosteres van het Stift Elten in de tijd dat haar twee jaar oudere zus Maria Sophia daar abdis was. In 1667 liet zij ten westen van de kerk een nieuwe kosterij bouwen. Dit gebouw bestaat nog steeds en huisvest tegenwoordig het jezuïtische Stanislauscollege. De muurankers boven de ramen op de eerste verdieping geven het bouwjaar aan:

A(nn)O 1667

De muurankers boven de ramen op de begane grond verwijzen naar Anna Salome:

A(nna) S(alome) F(ürstin) Z(u) E(ssen) C(üsterin) Z(u) E(lten) G(räfin) Z(u) S(alm) U(nd) R(eiferscheidt)

Anna Salome werd op 4 oktober 1622 geboren als dochter van Ernst Friedrich van Salm-Reifferscheidt en Maria Ursula van Leiningen-Dagsburg. Zij was een tante van Maria Leopoldina van Oostfriesland-Rietberg, die voor haar huwelijk in 1686 met Oswald III van den Bergh jarenlang stiftsdame in het Stift Elten was.

Zij was amper zes jaar oud toen zij in 1628 samen met haar zus Sidonia Elisabeth (die nog een jaar jonger was) intrad in het Stift Thorn. In 1638 werd zij proostin van het Stift Essen en in 1640 decanes van het Stift Thorn. Op 5 juni 1646 werd zij tot abdis van het Stift Essen gekozen, maar bleef in afwachting van de pauselijke bevestiging nog enige tijd aan als proostin.

In 1652 was abdis Anna Salome betrokken bij de oprichting van een meisjesschool in Essen. Het huidige BMV-Gymnasium is een latere incarnatie van deze school. De letters BMV verwijzen de Congregatio Beatae Mariae Virginis ofwel de congregatie van de Gezegende Maagd Maria, de kloosterorde die er vroeger les gaf en ook bekend is onder de naam Augustijner Koorvrouwen BMV. Nevenstaand portret van Anna Salome hangt in het BMV-Gymnasium.

Vanaf 1654 was Anna Salome eveneens stiftsdame in het Stift Elten, en vanaf 1656 kosteres. Het archief van het Stift Elten bewaart één oorkonde waarin zij genoemd wordt. In dit document, gedateerd op 8 augustus 1667, verleent zij samen met haar zus abdis Maria Sophia en decanes Maria Francisca de tiendvrijheid voor een leengoed in Griethuizen aan de Eltense landdrost Heinrich von Spittaell.

Abdis Anna Salome overleed op 15 oktober 1688 in Essen, 66 jaar oud. Als abdis van Essen werd zij opgevolgd door haar naamgenote Anna Salome van Manderscheid-Blankenheim, een zus van Maria Francisca van Manderscheid-Blankenheim die hierboven al als decanes van het Stift Elten is genoemd en daar vanaf 1674 abdis was.

Bronnen