Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Terpstra, Harmen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Terpstra op latere leeftijd als pastoor

Harmen Terpstra werd op 18 november 1897 geboren als zoon van Tjalling Terpstra en Ymkje Witteveen. Als zijn geboortedorp worden zowel Lutkewierum als het naburige Roodhuis in de toenmalige Friese gemeente Hennaarderadeel genoemd.

Terpstra werd op 15 augustus 1924 priester gewijd en twee maanden later benoemd tot kapelaan in Jutphaas. Per 23 augustus 1929 werd hij kapelaan van de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg, waar hij diende onder de pastoors Rademaker en Galama. Hij was de opvolger van kapelaan Jansen. Zijn collega-kapelaan was kapelaan Graafsma tot deze in 1932 vertrok en werd opgevolgd door kapelaan Tutert.

Op 7 oktober 1933 ging Terpstra naar Groningen. Eerder dat jaar waren er drie kapelaans in 's-Heerenberg aangekomen, zodat niet gezegd kan worden wie zijn opvolger was. Dit waren de kapelaans Van Rooijen (aangekomen op 13 januari), Kloppenburg (aangekomen op 25 augustus) en De Meij (aangekomen op 24 september).

Terpstra bleef een jaar in Groningen en werd daarna rector van het Gerardus Majella Ziekenhuis in Bussum. Na nog geen jaar werd hij rector van het klooster Mariënburg, eveneens in Bussum. Daar bleef hij tot hij in 1942 pastoor werd in Gellicum in de Betuwe.

Van 1947 tot 1955 was Terpstra de achtste pastoor van de parochie van OLV Maria Tenhemelopneming in Borculo. Ook de twaalfde pastoor van Borculo, G.A. Simons, was eerder kapelaan (en vervolgens ook pastoor) in 's-Heerenberg geweest.

In 1955 werd Terpstra pastoor in Heino. Hij overleed in 1986.

Uit de Leeuwarder Courant van 19 september 1935. Het genoemde jaar 1953 moet zijn 1933
In de laatste drie regels van dit bericht uit de avondeditie van Het Vaderland van 26 maart 1942 wordt pastoor Terpstra genoemd

Bronnen