Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Vermeulen, Hendricus Joannes Alphonsus Hubertus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Henri Vermeulen 1880-1984

Meester Henri Vermeulen, het oud-schoolhoofd van Beek, is een van de mensen die voor het dorp een grote betekenis hebben gehad. Dit heeft mede in de 'Meester Vermeulenstraat' in Beek nabij Loerbeek geresulteerd (een zijweg van de Didamseweg tegenover de vroegere winkel van Looyschilder).

Henri werd geboren op 8 februari 1880 in Merselo, gemeente Venray, en overleed op een leeftijd van bijna 104 jaar (zes dagen voor zijn verjaardag) in 1984. Henri kwam op 1 juli 1898 als onderwijzer naar Loerbeek, waar hij in de O.L. School werkte bij hoofdonderwijzer A.F. Wevers. Na sinds 1910 hoofdonderwijzer geweest te zijn in Loerbeek, werd hij in 1925 hoofd van de R.K. School in Beek. In 1922 werd hij benoemd in de schoolverzuimcommissie.

Hij trouwde met Theresia Anna Maria Reijers (derde dochter van Johannes Reijers). Er werden twee zonen en vier dochters geboren.

Samen met pastoor Van Angeren en Peter Meisters vormde hij een hechte vriendschap van gelijkgestemde zielen. Ze werden wel 'de Drie Goden' genoemd.

Familie Vermeulen anno 1926. Klik op de foto voor de namen en een vergroting.

Zijn hele verdere leven bleef hij in Beek wonen en werken. In 1940 ging hij op 60-jarige leeftijd met pensioen. Na het overlijden van zijn vrouw in 1946 woonde hij -tot aan zijn dood (†29-01-1984)- samen met zijn dochter Jo aan de Arnhemseweg, waar momenteel tandarts Bob Meijerman woont. Jo was onderwijzeres op de lagere school in Loerbeek

In Beek en omgeving gaf hij ook landbouwlessen. Zoals later op zaterdag aan de middelbare landbouwschool, officieel `RK Land en Tuinbouwschool van den ABTB' in Didam. In de oorlogstijd ('40-'45) voerde Henri in Beek de aspergeteelt in, welke hij kende uit zijn geboortestreek in Noord-Limburg.

Kranteknipsel 1969

Hij beschikte over een brede belangstelling voor allerlei zaken; bij voorbeeld was hij de grote drijfveer achter en directeur van het kerk- en jongerenkoor in Beek. Ook de regio boeide hem sterk, zo was hij thuis in de regionale historie en genoot faam als verteller van volksverhalen, die hij veelal publiceerde. In de onbezoldigde functie van VVV - gids trok hij met pensiongasten het bos in en vertelde over de natuur en de Liemers.

Hij adviseerde m.b.t. een aantal straatnamen, die Beek nu nog rijk is, zoals de Schimmelruiterweg, vernoemd naar het verhaal van de Schimmelruiter. Tevens wist hij te voorkomen, dat de provinciale weg van Beek naar Babberich (de huidige Arnhemseweg) dwars door het landgoed de Bijvank zou komen te lopen.De rentmeester van dit landgoed, zijn goede vriend Peter Meisters, gaf hem de interesse voor en kennis van de sterrenkunde mee; ze observeerden samen het hemelgewelf.

Middels ingezonden stukken in regionale dagbladen wist hij te bewerkstelligen, dat de grens met Duitsland niet bij Arnhem, Zevenaar of Babberich lag maar bij BEEK gemeente Bergh, daartoe schreef hij ook alle mogelijke instanties aan en uiteindelijk niet zonder succes. Tegenwoordig hoor en lees je: de grens bij Beek en dit is ook de enige juiste benaming.

Samenvattend: Henri was een Beekenaar, die terecht een vermelding in de annalen verdiend heeft!

Medio 2006 heeft zijn dochter Jo (1917-2010), na eerdere kleinere schenkingen, het grootste deel van het familiearchief overgedragen aan het Liemers Museum in Zevenaar. Hier is het archief inmiddels bekend onder de naam Collectie Vermeulen . Genoemde collectie bestaat o.a. uit streekgebonden boeken, handgeschreven teksten van publicaties (verhalen) in pers en boek, notities over de streektaal van de Liemers, persoonlijke documenten en -correspondentie. Een belangrijk onderdeel vormt de verzameling foto's, die een goede inkijk geeft in het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. De foto's (w.o veel klassenfoto's) zijn inmiddels geïnventariseerd en beschreven.

In overleg met het Museum is de Collectie Vermeulen te raadplegen.

Bron

  • Beek, in 1989 650 jaar parochiekerk
  • Old Ni-js nr. 47, blz. 11 (Overzicht scholen 1900)
  • Collectie Vermeulen (Liemers Museum)
  • `Liemers Museum Nieuws' Nummer 1, maart 2007.Blz.4-7
  • Vermeulen een historie herleeft, 2000 Frans Vermeulen
  • Collectie Meisters 1850-1990 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers