Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Vermeulen, J. Th. H.

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

J. Th. H. Vermeulen werd geboren in Beek op 15 januari 1917 en overleed in Zevenaar op 23 mei 2010. Zij was het vierde kind in het gezin van Meester Henri Vermeulen, een gerespecteerd inwoner van Beek (Gem. Montferland). Mevrouw Vermeulen is ongehuwd gebleven. Zij is altijd thuis blijven wonen en heeft haar vader tot aan zijn dood bijgestaan. De laatste jaren verpleegd.

Jo studeerde, na de Lagere School (waar zij voor een groot deel door haar vader in lezen en schrijven en andere nuttige vakken werd opgeleid) voor onderwijzeres in Echt. Zij verbleef daar intern aan de `Echter Kweek', waar zij in juni 1936 haar onderwijzersdiploma behaalde. Vier jaar heeft zij gewerkt (middels 14 x een tijdelijke aanstelling/vervanging {de eerste van 30-11-1936 tot 24-12-1936} gedurende de moeilijke jaren dertig) in Kilder, waarna op 1 juni 1940 de vaste aanstelling volgde in Loerbeek. Hier heeft zij tot haar pensionering in 1977 opeenvolgende generaties kinderen de eerste beginselen van taal en rekenen bijgebracht.

Als ontspanning koos zij voor haar piano, waarop zij tot op hoge leeftijd de bladmuziek omzette in klanken, die door een ieder werden gewaardeerd. Verder was zij een trouw bezoekster van de uitvoeringen van het Gelders Orkest in Arnhem. Ook was zij graag op ontdekking, eerst door de Liemers per fiets. Weer later(1946 Wales)werd per trein, boot en auto langs alle belangrijke bezienswaardigheden van ons land en Europa gereisd tot zij op latere leeftijd koos voor jaarlijks een rustiger verblijf bij de Kanisius Schwestern in Fribourg. In haar -niet bewaard gebleven- persoonlijke zwart/wit-fotocollectie was goed te volgen hoe en waar Jo haar indrukken opdeed. Die ze vervolgens weer verwerkte in de aardrijkskundeles aan `haar kinderen'.

Medio 2006 heeft Jo, na eerdere kleinere schenkingen, het grootste deel van het familiearchief overgedragen aan het Liemers Museum in Zevenaar. Hier is de Collectie Vermeulen inmiddels onder die naam bekend. De collectie bestaat o.a. uit streekgebonden boeken, handgeschreven teksten van publicaties (verhalen) in pers en boek, notities over de streektaal van de Liemers, persoonlijke documenten en -correspondentie. Een belangrijk onderdeel vormt de verzameling foto's, die een goede inkijk geeft in het einde van de negentiende- en de eerste helft van de twintigste eeuw. De foto's (waaronder veel klassen- en schoolfoto's) zijn inmiddels geïnventariseerd en beschreven. In overleg met het Museum is de Collectie Vermeulen te raadplegen.

Toen de jaren voortschreden en zij zich vestigde in de Pelgromhof in Zevenaar bleef ook daar haar belangstelling voor familie en vrienden groot. Bovendien bleef zij via het dagblad de Gelderlander, radio, TV en telefoon op de hoogte van alles wat er in de nabije en verre wereld omging. Kortom zij was nog zeer betrokken en een bron van wijsheid voor diegenen, die haar bezochten.

Op 27 mei 2010 is in Beek door een grote schare familie, bekenden en oud-leerlingen (..van Juffrouw Vermeulen) afscheid genomen van deze bijzondere vrouw.

Bronnen

  • De Echter Kweek, uitgave februari 1984
  • Collectie Vermeulen (Liemers Museum)
  • Liemers Museum Nieuws, Nummer 1, maart 2007 blz. 4 - 7
  • ABP Heerlen