Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Winborch

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Winborch was een straat in het deel van Wijnbergen dat in 1984 is overgegaan naar de gemeente Doetinchem. Sindsdien is de straat verdwenen ten behoeve van een nieuw industrieterrein. Winborch is een oude variant van de plaatsnaam Wijnbergen.

Toen het Rapport over de straatnaamgeving in Wijnbergen op 5 januari 1970 door archivaris 'meester' Kremer werd opgemaakt, stelde hij voor de weg Winbergerwijk te noemen.

"Is men een dertig meter op de Oude Doetinchemseweg, dan gaat bij de huisnummers 60 en 62 een binnenweg zuiver westwaarts, die zich spoedig met een scherpe hoek noordwaarts wendt en dan weer uitkomt op de Oude Doetinchemseweg. Wij vinden aan de beide benen van deze driehoek een zevental huizen. Ondanks de zeer vroege bewoning van deze plek, is er toch geen naam in gebruik.
De intentie heeft voorgezeten hier één der alleroudste namen voor Wijnbergen te plaatsen. In de archieven van de gemeente en vooral in die van Huis Bergh, komen wij de volgende namen tegen: Wimburg in 1242, buurschap van Wijnborch in 1405, Wijborch(en) in 1450, en ook telkens: Winburg, Winborch, Winbers, Wijmburg, Wijmbergen, Wijberch, Wieburg.
Wij lichten die naam eruit die het meest op de tegenwoordige lijkt, n.l. Winberg en zouden willen adviseren: Winbergerwijk.
Op te merken valt dat enkele historici in deze omgeving, zo dicht bij de Oude Tol, de oorsprong van Wijnbergen zoeken. Zelfs poogt men een vroegere burcht hier te plaatsen, doch het resultaat van dit opsporingswerk is nog in genen dele bevredigend."

Aanwonenden in 1970:

  • Holleman, Ant. uit Wehl (nummer 59)
  • Ebbers, Lucas en Theod. (nummer 60)
  • Spliethof en Huijink (nummer 64)
  • Römer
  • Nuij, Hendrik en Broer Ter Linden; voorh Gerh Reumer (nummer 65)
  • Sesink of Sessink (boerderij)
  • ... (nieuw)
  • Brugman, Johannes (nummer 63)