Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Zwaab, Barend Meijer

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Barend Meijer Zwaab werd op 8 juni 1825 geboren in Amsterdam als zoon van Meijer Barend Zwaab en Stientje Abraham Stodel. Hij was getrouwd met Johanna (Hanne) Straus, geboren op 14 oktober 1817 in Düsseldorf. Van beroep was hij koopman. Getuige de geboorteplaatsen van zijn acht kinderen, leidde zijn gezin aanvankelijk een zwervend bestaan, maar vier van hen werden in 's-Heerenberg geboren.

Vanaf november 1851 stond Barend met zijn vrouw en zonen Meijer en Joseph ingeschreven op het adres Nieuwe Kerkstraat 25 in Amsterdam. Daar woonde ook familie van hen. Van dit adres werden zij in mei 1853 uitgeschreven naar 's-Heerenberg, waar Barend en zijn vrouw vervolgens tot hun dood nog ongeveer een halve eeuw hebben gewoond. Het valt op dat hun zoon Abraham in de Amsterdamse tijd al in 's-Heerenberg werd geboren, terwijl Moses in de 's-Heerenbergse tijd in Schermbeck bij Wesel ter wereld kwam. Het is duidelijk dat niet alleen Barend zelf, maar ook zijn vrouw veel onderweg was.

Op 13 februari 1897 vierden Barend en zijn vrouw hun 50-jarig huwelijksfeest. Ten minste vijf van hun kinderen waren toen nog leven: Meijer, Maurits (Moses), Jozeph (Joseph), Abraham en Aäron (Aron). Zie de onderstaande lijst van zijn kinderen.

Barend overleed op 1 april 1900 in 's-Heerenberg, 74 jaar oud, en werd begraven op de Joodse begraafplaats in 's-Heerenberg. Op zijn grafsteen staat als geboortedatum 12 siwan 1826, wat overeenkomt met 17 juni 1826. In de archieven komt echter alleen de bovenvermelde datum van 8 juni 1825 voor. Een verklaring voor dit verschil is nog niet gevonden.

De schenkkan op de grafsteen betekent dat Zwaab een Leviet was, een lid van de stam van Levie. Levieten assisteren de priesters (Cohaniem) in de oorspronkelijke tempeldienst in Jeruzalem. Een van hun taken is water over de handen van de priesters te gieten voorafgaande aan de feitelijke tempeldienst. Dit is bedoeld om spirituele reinheid te verkrijgen bij de offerdienst, zoals die beschreven wordt in de Tora. Bij de bouw van een nieuwe Tempel zal de tempeldienst weer in ere worden hersteld.

Uit De Graafschapbode van 3 februari 1897
Uit De Graafschapbode van 7 april 1900
Graf nr. 11 is van Barend Meijer Zwaab.
Achter de steen is het graf van zijn vrouw te zien.

Zijn kinderen

  1. Paulina
  2. Meijer Barend
  3. Joseph Barend
  4. Abraham Barend
  5. Moses Barend
  6. Simon Barend
  7. Samson Willem
  8. Aron Frederik

Bronnen