Bijdragen aan Berghapedia? Kijk hier voor Hulp bij aanmelden

Cohen, Jenny

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Jenny (links) met haar broer en zus in 1941

Jenny Cohen werd op 24 april 1927 geboren in 's-Heerenberg als dochter van Simon Cohen en Roosjen de Leeuw. Zij had een zus, Truusje, en een broer, Iesje, die beide jonger waren. Haar vader had een slagerij aan de Marktstraat in 's-Heerenberg.

Jenny en haar naasten hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Toen duidelijk werd dat ook zij door de Duitsers gedeporteerd zouden worden, heeft Jenny haar muziekinstrumenten in bewaring gegeven aan haar vriendin Rie Boonstra, de jongste dochter van schoenmaker Sjoerd Boonstra. Rie heeft er haar hele leven op gepast. Rie's dochter, de kunstenares Marjorie ter Heurne, maakte hiervan in 1995 het kunstproject "Begrijpen zul je het wel nooit". Dat leidde tot een educatief project voor basisschoolkinderen.

Op een dag in april 1943 is Jenny met haar ouders en broer en zus 's morgens vroeg om een uur of vier, vijf met de tram naar Doetinchem gegaan. Jenny's tante Sophia, die ondergedoken was, maar werd verraden, schreef op 30 augustus 1943 in haar laatste brief vanuit het doorgangskamp Westerbork, dat ze daar had gehoord dat het gezin van haar broer eerst naar het concentratiekamp in Vught waren gebracht en later naar Westerbork. Jenny en haar broer en zus worden in elk geval genoemd als deelnemers aan het kindertransport dat op 7 juni 1943 plaatsvond van Vught naar Westerbork.

Bij aankomst in Westerbork bleek dat Truusje en Iesje roodvonk hadden, een infectieziekte die destijds vooral onder kinderen nog voorkwam. Jenny werd toen met haar vader doorgestuurd naar Polen, waar zij op 11 juni in Sobibor omkwamen – slechts vier dagen na het vertrek uit Vught. Zij waren 16 en 51 jaar oud. Haar moeder had bij haar zieke zus en broer in Westerbork moeten achterblijven, maar een maand later, op 9 juli, stierven ook zij in Sobibor. Zij waren 42, 13 en 12 jaar oud.

Ook de kinderen van David Bloemendaal en Joseph Jacobs zijn met de kindertransporten van 6 en 7 juni 1943 van Vught via Westerbork naar een vernietigingskamp in Polen gebracht en daar omgekomen.

Jenny en het gezin waar zij toe behoorde worden herdacht op het oorlogsmonument in 's-Heerenberg. Verder worden zij vermeld in het Digitaal Monument van de Joodse Gemeenschap, het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting en Yad Vashem's Central Database of Shoah Victims' Names.

In het Kerkblad voor Bergh van vrijdag 31 augustus 1945 stond de volgende Oproep:


Ondergetekende, gemachtigde van den door den Militairen Commissaris van het District Doetinchem aangestelde bewindvoerster over het vermogen van Izaak Cohen, Simon Cohen, Roosje Cohen de Leeuw en kinderen, gewoond hebbende Marktstraat 31 te 's-Heerenberg, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan, of goederen, gelden of bescheiden onder hun berusting hebben van, of borgtochten hebben lopen ten name van voornoemden, hiervan vóór of op 15 September 1945 schriftelijk opgave te willen doen aan onderstaand adres.
De gemachtigde: Alex Heilbron, Beëdigd makelaar en taxateur, Kantoor: Keppelseweg 21, Doetinchem.


Jenny's overlijden is niet in de gemeente Bergh aangeven, maar de overlijdens van haar gezinsleden wel. Haar vaders overlijdensakte is op 28 april 1950 opgemaakt, en van die van haar moeder, broer en zus elk op 17 mei 1950.

Bronnen