Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Muizentand

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In de beschrijvingen van Berghse monumenten komen termen voor die details van het metselwerk beschrijven. Drie verwante termen zijn muizentand, zaagtand en bloktand. Zij duiden versiering in het metselwerk aan die gemaakt zijn door rijen bakstenen onder een bepaalde hoek in te metselen.

  • Muizentand: de stenen zijn ingemetseld onder een hoek van 45 graden. Zij vormen zo een regelmatig patroon dat aan (muizen)tanden doet denken.
  • Zaagtand: de stenen zijn ingemetseld onder een hoek kleiner dan 45 graden. De tanding lijkt dan meer op die van een zaag. De pastorie in Kilder heeft ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters banden in zowel muizen- als zaagtand.
  • Bloktand of platte muizentand: de stenen steken recht (met de kop) uit de muur, of de kop wordt geaccentueerd door links en rechts een open ruimte te laten. Het Huuske van Jansen in 't Weike in Stokkum heeft een fries in bloktand.

Is de tanding toegepast in een fries, dan spreekt men al naar gelang de wijze van metselen van een muizentandfries, zaagtandfries of bloktandfries.

Bronnen