Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Afgrijselijke kindermoord

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Afgrijselijke kindermoord is de titel van een ballade die op een pamflet werd afgedrukt na de moord op Marietje Hartjes in 1912 te Beek. Haar broertje Reinier Hartjes heeft verteld dat vader wel eens heel boos kon worden en dat er dan klappen vielen. De moord is nooit ogelost.

Tekst pamflet (punten en komma's moeten nog geplaatst worden):

Afgrijselijke Kindermoord

te BEEK, gepleegd op 't 7-jarig meisje, Maria Hartjes

Holland dierbaar land der vad'ren
Arm zijt gij aan zonneschijn
Rijk toch evenwel aan moorden
't Doet elk Nederlander pijn
Als hij hoort van kindermoorden
Een kindermoord is er geschiedt
't Nieuws verspreidt zich aller oorden
Een drama is er weer geschiedt

In 't Geldersche Beek daar is gevonden,
In een houtmijt wreed vermoord
Gewurgd en met vele wonden
Een meisje is 't niet ongehoord.
Wie, ja, wie is hier de dader,
Wie, deez' wreede onverlaat.
Hoort naar 't lied, misschien de vader,
Is de moord'naar in deez' daad.

Jacht dra met politiehonden,
Jacht echter zonder succes,
Daar weerklinkt uit aller monden
Onder veel geschil, gekles,
Een dame sprak en deed aanwijzing
Een man met smeekend kind gezien,
Die deez' misdaad vol afgrijzing
Heeft volbracht, voltooid misschien.

Ik ben, sprak deze man, onschuldig
Dronken was ik om vier uur
't Onderzoek geleid geduldig
Zoo verging minuut en uur
Daar verschenen een paar mannen
't Waren Stokkumse kasteleins,
Alibi en geen moordplannen
Spraken zij zonder geveins

Plots verspreidt zich in 't ronde
Vader en moeder van het kind
Door politie onomwonden
Naar 's-Heerenberg gebracht gezwind
Verdenking rust nu op de vader
De vader van 't vermoorde kind
Groote God Gij altegader
Is 't mogelijk men zoo'n vader vindt

Dikwijls spreekt men van miraaklen
Of van wonderen die geschien
Menschen die slechts wat opraaklen
Over dingen ongezien
God almachtig van hierboven
Zal wonder of mirakel doen
Zal den dader zelf aanwijzen
En hem laten boete doen

Bronnen