Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Ambachtsschool

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De ambachtsschool in de gemeente Bergh werd in 1886 geopend door het bestuur van de Instelling tot voorkoming van Armoede. De school had twee lokalen; een in 's-Heerenberg en een in Zeddam. Hiermee gaf het bestuur uitvoering aan het doel van de Instelling om armoede in de gemeente Bergh te voorkomen door jongelui op te leiden tot bekwame handwerklieden.

Voor de baan van directeur van de ambachtsschool meldden zich maar liefst 87 gegadigden. Uit de negen kandidaten die het bestuur van de Instelling hieruit selecteerde, moesten de patronen van de Instelling, zijnde de gemeente Bergh en de vorst van Hohenzollern, een keuze maken. De gemeenteraad kwam eerst aan zet en verminderde het aantal kandidaten tot drie. Deze werden voorgelegd aan Leopold van Hohenzollern, sinds het jaar daarvoor graaf van Bergh. Hij koos de architect J.C. Hamilton.

De ambachtsschool heeft maar kort bestaan. Het lokaal in Zeddam sloot al in 1888 en dat in 's-Heerenberg in het jaar daarop. De reden hiervoor kan niet meer worden achterhaald, omdat er noch in het archief van de Instelling noch in de dagbladpers uit die tijd iets over de sluiting bewaard is gebleven. Wel vond de rentmeester van de vorst van Hohenzollern op Huis Bergh, Laurens Meijer, het van meet af aan ondoelmatig dat er op twee plaatsen lesgegeven werd. Dit zal een reden voor onenigheid zijn geweest, maar of en in hoeverre het aan de sluiting van de school heeft bijgedragen, is niet meer na te gaan.

Na de sluiting van de ambachtsschool veranderde de Instelling haar werkwijze. Zij gebruikte haar geld door jongelui bij ambachtslieden in de leer te laten gaan om zo een vak te leren. Deze taak werd in de loop van de vorige eeuw overgenomen door onderwijsinstellingen. Vanaf 1922 ondersteunde de Instelling zulke scholen, tot zij zichzelf in 1988 ophief.

Uit De Graafschapbode van 21 november 1885.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.
Uit De Graafschapbode van 6 januari 1886. De tweede alinea betreft de ambachtsschool.
Uit het Nieuws van den Dag van 17 februari 1886.

Bronnen