Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Apostolisch vicariaat

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Een apostolisch vicariaat is een katholiek bisdom in wording. Een nieuw missiegebied is aanvankelijk een apostolische prefectuur, die als volgende stap een apostolisch vicariaat wordt. Zodra aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, volgt de verheffing tot bisdom.

Een bisdom kan ook worden afgewaardeerd naar een apostolisch vicariaat. Dit is in Nederland gebeurd als gevolg van de Reformatie, toen paus Gregorius XV hier in 1622 de bisschoppelijke hiërarchie ophief. Het gebied boven de grote rivieren werd toen de Hollandse Missie, waar ook het graafschap Bergh onder viel.

Ten zuiden van de grote rivieren lag het apostolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch, waarvan in 1803 het apostolisch vicariaat van Breda werd afgesplitst. De kleine apostolisch vicariaten van Grave-Nijmegen en van Ravenstein-Megen ontstonden in 1801 en werden in 1851 samengevoegd met het apostolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch. Dit apostolisch vicariaat was het onderwerp het proefschrift waar pater Giezenaar in 1938 op is gepromoveerd.

In 1853 heeft paus Pius IX de Hollandse Missie en de apostolische vicariaten in het zuiden van Nederland opgeheven en de bisschoppelijke hiërarchie hersteld.

In "de missie" hebben apostolische vicariaten, en ook apostolische prefecturen, veel langer bestaan of bestaan nog steeds. Ook missionarissen uit Bergh zijn naar zo'n missiegebied uitgezonden.

  • Pater Giezenaar, hierboven al genoemd, en pater Menting werkten in de apostolische prefectuur Makassar op Zuid-Celebes in Nederlands-Indië, die in 1948 tot apostolisch vicariaat werd verheven. In 1961 volgde de verheffing tot aartsbisdom.
  • Pater Hetterscheid was missionaris in het apostolisch vicariaat Pointe-Noire in toenmalig Frans-Equatoriaal-Afrika, dat in 1955 tot bisdom werd verheven.
  • Pater Kock werkte in de apostolische prefectuur Soerabaja op Oost-Java in Nederlands-Indië, die in 1941 tot apostolisch vicariaat werd verheven en in 1961 tot bisdom.
  • Pater Meijer werkte in het apostolisch vicariaat van Oost-Mongolië (China).
  • Pater Roeloffzen was missionaris in het apostolisch vicariaat Kigoma in het toenmalige Tanganyika (nu Tanzania), dat in 1953 tot bisdom werd verheven.

Vicariaat en vicarie

Sinds de opheffing in 2009 van de dekenaten is het aartsbisdom Utrecht verdeeld in drie vicariaten (zonder de toevoeging apostolisch): Utrecht, Arnhem en Deventer.

Een vicariaat is iets anders dan een vicarie.

Zie ook