Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Archief Aartsbisdom Utrecht (Jaarboek)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Het titelblad van de eerste aflevering

AAU is een afkorting van Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht,

Dit tijdschrift over de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (waartoe de Berghse parochies behoren) verscheen onder deze naam van 1875 tot 1958. Daarna onderging het blad de volgende naamswijzigingen:

  • 19591991: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (na de fusie in 1959 met het kerkhistorische tijdschrift van het bisdom Haarlem)
  • 19922006: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden
  • 2007 – heden: Trajecta. Religie, cultuur en samenleving

Op de website van de Katholieke Universiteit Leuven zijn alle jaargangen in pdf-formaat beschikbaar.

Het AAU dient als bron voor de pagina's over Berghse pastoors en kapelaans. Ook is het geraadpleegd voor een aantal artikelen in Old Ni-js, zoals het artikel over de Pancratiuskerk in Old Ni-js nr. 38