Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Beste Berthus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Beste Berthus is een gedicht dat Moeder van Bergen schreef voor Berthus Lukkezen voor hij eind 1949 als dienstplichtig militair naar Indonesië zou vertrekken. Deze uitzending is op het laatste moment afgelast.

Beste Berthus
Nu gij gaat varen over zee
Geef ik U dit gedichtje mee
Het is maar een aardigheid
Maar raak het hoop ik nimmer kwijt
-
Als gij vaart dan op de oceaan
Komt in uw oog een heimweetraan
Maak dan open dit gedicht
En alles wordt voor U weer licht
-
Als gij dan komt aan d'overkant
Wordt weggestuurd naar alle kant
Is dit gedicht voor U een troost
Ginder in de Verre Oost
-
Als gij dan de eerste morgenstond
Uw voeten zet op Indisch grond
Steek het gedicht dan in uw zak
Gij zult dan zijn op uw gemak
-
Als gij u legt ter ruste neer
Lees dit gedichtje keer op keer
Dan haalt gij u alles voor de geest
Zoo het in Holland is geweest
-
Dan denkt gij aan uw Ouders thuis
En denkt ik heb wel 't grootste kruis
Dan denkt gij aan uw vaderland
Aan uw vrienden en verwant


Maar dan gaat gij maar aan 't bidden
Zoo Moeder U dat leeren deed
Dat is iets wat een brave jongen
Heel zijn leven niet vergeet
-
En dan bidt gij goede vader
Die in den schoonen hemel zijt
Ik zal zorgen dat ik hier in Indiën
Elke dag ben voorbereid
-
Dan zult gij veel kunnen trotseeren
Doe alles voor de lieve Heer
Dan komt gij eens als flinke jongen
Weer in uw lieve Holland weer
-
En nu sluit ik mijn gedichtje
Ik denk aan U in mijn gebed
Over een jaartje weer in Holland
Dat zal voor allen zijn een pret
----
Moeder van Bergen
29 December 1949
tot weerziens Berthus