Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Bunkers in het Bergherbos

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilde Nederland ten koste van alles zijn neutraliteit bewaren en afzijdig blijven. In 1917 begon Duitsland echter zijn onbeperkte duikbotenoorlog en dus werden vanaf toen ook schepen uit neutrale landen, zoals Zweden, Nederland en de Verenigde Staten, aangevallen. Omdat Duitsland bang was dat Nederland zich mede daarom aan de kant van de geallieerden zou scharen, begonnen de Duitsers in het bosgebied tussen Stokkum, Beek en Elten en rond de Eltenberg met het aanleggen van 84 betonnen bunkers, permanent bemand en bewaakt door enkele honderden Duitse infanteristen.

Gelukkig voor deze regio bleef het hier echter bij en onderging Bergh niet hetzelfde lot als de slagvelden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Na de Eerste Wereldoorlog mochten er zich, volgens het Verdrag van Versailles, in het Duitse Rijnland geen militaire objecten meer bevinden. De betonnen bunkers werden in 1921 daarom opgeblazen door Franse militairen. De brokstukken van deze bunkers werden later als bouwmateriaal voor het oorlogsmonument op de Eltenberg en diverse muurtjes gebruikt. Ook zijn er brokstukken verwerkt in de fundering van Huis Hulzenberg .

De achtergebleven resten zijn nog her en der terug te vinden op de Eltenberg en het aangrenzende bosgebied. Aangezien een klein gedeelte voormalig Duits grondgebied (de Hooge Heide) bij de teruggave van het Drostambt Elten aan Duitsland in 1963 definitief Nederlands bleef, bevinden de restanten van een aantal van deze bunkers zich tegenwoordig op Nederlands grondgebied.

Naast restanten van bunkers uit de Eerste Wereldoorlog zijn er ook nog (resten van) een aantal Kochbunkers uit de Tweede Wereldoorlog in de Berghse bossen terug te vinden.

Herstelde loopgraaf

Op zondag 25 mei 2014 werd een stukje herstelde loopgraaf in het Bergherbos geopend voor het publiek. In het kader van het Interregproject Speuren naar bosgeschiedenis zijn de loopgraven beter zichtbaar gemaakt door het verwijderen van begroeiing. Het bevindt zich nabij het tankstation aan de weg (Beeker Straße 250) van Beek naar Emmerik. Duidelijk is te zien, dat de loopgraaf bestaat uit rechte stukken om de vijand te bespieden en te beschieten, Daartussen liggen halfronde delen om te voorkomen dat inslaande granaten of vijandelijke militairen veel slachtoffers konden maken.

Kaart

Bezig met het laden van de kaart...

Bronnen

Externe link