Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Garben, Aloisius Theodorus Johannes

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

In de Gelderlander van zaterdag 12 maart 1927 staat bij Onderwijsbenoeming:
De heer A.Th.J. Garben, assistent aan de R.K. school te Lengel, is benoemd tot onderwijzer aan een R.K. jongensschool te Almelo.

De Gelderlander van vrijdag 11 maart 1932 vermeldt dat A. Garben te Azewijn is benoemd te Lent bij Nijmegen.

Later werd hij hoofd van de RK school te Wierden. Toen hij daar 25 jaar hoofd was, stond als kop in een regionale krant: "Meester" Garben groots gehuldigd in Wierden. Hij ontving toen een pauselijke onderscheiding.
Citaat uit een krant: De huldiging van de heer A.Th. Garben in verband met zijn zilveren jubileum als hoofd van de r.k. jongensschool te Wierden heeft zaterdagmiddag zijn hoogtepunt gekregen in de zeer druk bezochte receptie in hotel "De Zwaan". (...)
Eerder was op vrijdagavond bij Café Beukers een bijeenkomst in verband met het jubileum. Sprekers waren: de pastoor A.G. Maathuis, De Rooy (voorzitter van de Sint Lebuinusvereniging afd. Almelo), dhr. Harbers (hoofd School met den Bijbel namens alle collega schoolhoofden uit de gemeente), de heer Arendsen (directeur Technische School te Almelo), mejuffrouw Oude Middenkamp (namens r.k. leesbibliotheek), de heer Th.Y. Ydema (namens Parochieel Klein Comité), de heer Tielen (hoofd rk school te Rijssen namens alle collega's uit buurgemeenten), Pastoor Dijkstra (Vriezenveen, bisschoppelijk inspecteur van het lager onderwijs) en de heer Veneman (namens alle buren).

Bronnen

  • O.a. digitaal archief Gelderlander
  • Krantenartikelen Twentse kranten.