Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Jacob Reviusstraat

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Jacob Reviusstraat in Zeddam is genoemd naar Jacobus Revius, die daar in 1613 elf maanden dominee is geweest. Deze korte straat loopt van de Vinkwijkseweg naar de Delweg.

De naam is één van de vele voorstellen die archivaris 'meester' Kremer heeft aangereikt toen de straten een naam kregen. De toelichting is, zoals gebruikelijk bij Kremer, uitvoerig:

"Jacob Revius is geboren in 1586 te Deventer; bracht zijn kinder- en jongelingsjaren te Amsterdam door, studeerde te Leiden, reisde door Frankrijk, werd achtereenvolgens benoemd tot predikant te Zeddam, Winterswijk-Aalten en Deventer. Daarna was hij regent van het Statencollege, dat te Leiden belast was met de opleiding der aanstaande predikanten en overleed in 1658 te Leiden. Hij schreef o.a. "Over-IJsselsche Sangen en Dichten". Slechts weinige gedichten liet hij na, maar daaronder enkele die altijd zullen blijven leven, zo o.a. Zondeschuld (" 't Zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten") en Kindermoord ("Doe de gekroonde wolf de schaepkens nieuw geboren..."). Professor Prinsen (Handboek tot de Geschiedenis der Nederl. Letterkunde) noemt hem een pygmee naast de reus Vondel, maar hem verwant in tere aandoenlijkheid, natuurlijk gevoel, innige vroomheid, zuiverheid van klank, ritme en verbeelding. Professor Kalff (Geschiedenis der Nederl. Letterk.) zegt: "Telkens zien wij de gereformeerdheid des dichters door zijn poëzie heenschemeren; zijn afkeer van Rome en Paus verbergt hij geenszins. Soms vinden wij sonnetten zo mooi, dat zij alleen door die van Hooft en Vondel worden overtroffen"."

Ook elders in Nederland zijn straten naar hem vernoemd.

Op nummer 2 zat in de 60er jaren Pension B. Ten Eijkelder-Nas, met 2 kamers; op nummer 4 zat in dezelfde tijd Pension Brigita van H. Ampting met 3 kamers. Het is typisch voor de 50er en 60er jaren, dat dergelijke relatief kleine huizen kamers verhuurden en zich Pension noemden.

Kaart

Bezig met het laden van de kaart...