Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Literatuur A

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Literatuur
Categorie: Auteurs / Categorie: Literatuur

Literatuur, Schrijvers A

 • Aa, A.J. van der
  • Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Bijeengebragt door A.J. van der Aa onder medewerking van eenige vaderlandsche geleerden. 13 Delen met Aanhangsel. Gorinchem 1839-1852. (Fotomechanische herdruk Zaltbommel 1980)
 • Aalbers, P.G.
  • Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland. 1795-1850. Zutphen 1979
 • Ablaing van Giessenburg, W.J. d'
  • Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen, van den aanvang der beroerten in de 16e eeuw tot het jaar 1795. I. Geschiedkundig gedeelte. 's-Gravenhage 1877
 • Addison, C.G.
  • Geschiedenis der Tempelridders. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald door Mr. C.J. Zweerts. 2 Delen. Amsterdam 1843
 • Agt, J.J.F.W. van
  • De Sint Vituskerk te Hoogelten. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 13 (1960), kol 233-259 (BA T42)
 • Ahrens, J.
  • Die Ministerialität in Köln und am Niederrhein. Leipzig 1908
 • Albrecht, G.
  • Das Münzwesen im niederlothringischen und friesischen Raum vom 10. bis zum beginnenden 12. Jahrhundert. Hamburg 1959
 • Alcuinus
  • Vita Sancti Willibrordi libri II. In: Acta Sanctorum novembris 3. Brussel 1910, 435-457
 • Allard, H.J.
  • Een missiereis door noordelijk Nederland in de 17e eeuw. In: Studien 15 (1883), 2, blz 97-138 (UBN Tz.c.5)
 • Altmann, W. en E. Bernheim
  • Ausgewählte Urkunden zur Erläuterung der Verfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter. 3e Druk Berlijn 1904
 • Anspach, J.
  • Geldersche Plaatsnamen. In: Nomina Geographica Neerlandica 3. Leiden 1893 (RAG Lz)
 • ANWB
  • Reisboek voor Nederland. 1966 (4e druk)
 • Asch van Wijck, A.C.M. van
  • De schut- of schuttengilden in Nederland. In: Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht. I, 2 (1848), blz 92-202; III, 2 (1851a), blz 1-170 (UBN H.In.N. 2945)
  • Bescheiden betreffende het geslacht Aeswijn. In: Kroniek van het Historisch Genootschap, 2e serie, 1851
  • Oorkonden en nadere oorkonden afkomstig uit het archief van Buren, anno 1277-1481. 3 Delen. In: Historisch Genootschap. Codex diplomaticus Neerlandicus. Resp. 2e Serie deel I.1.1 (1050-1399), 2e Serie deel II.1.166 (1400-1423), 2e Serie deel III.1.89 (1424-1481)
 • Aubin, H.
  • Die Entstehung der Landeshoheit nach niederrheinischen Quellen. Studien über Grafschaft, Immunität und Vogtei. Bonn 19201, 19612 (RAG Bibl. V-9W6)