Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Loskamp, Jan

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Jurgen Jansen speld Jan Loskamp de pauselijke onderscheiding op

's-Heerenberg zondag 9 november 2014Jan Loskamp werd zondagmorgen in de Pancratiuskerk aan het slot van de eucharistieviering in het zonnetje gezet. De 68-jarige, compleet verrast, ontving voor zijn verdiensten voor kerk en samenleving de hoogste pauselijke lekenonderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

De onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice' is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de rooms-katholieke kerk. Dit ereteken is ingesteld in 1888 door paus Leo XIII bij zijn 50-jarig jubileum als priester. Op de voorkant van de medaille staan de apostelen Petrus en Paulus en de tekst 'Pro ecclesia et Pontifice'. De medaille hangt aan een geel-wit lint, de kerkelijke kleuren.

De medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten minste 45 jaar oud zijn en zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor katholieke samenleving en dit ook in hun maatschappelijke leven hebben uitgedragen. Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de paus.

Na een korte inleiding door de voorzitster van de locatieraad mevr. A. van Uhm ontving Jan Loskamp de pauselijke onderscheiding uit handen van pastoor Jurgen Jansen, die voor de aller eerste keer een pauselijk onderscheiding uitreikte.

Jan Loskamp begon zijn kerkelijke loopbaan al op jeugdige leeftijd. Hij is koorlid, gebouwbeheerder, was lid van het kerkbestuur, is lid van de locatieraad, is koster, jaarlijkse bouwer van de kerststal, begeleidde de restauratie van kerk en pastorie, begeleide de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel, is de stuwende kracht en coördinator bij heel veel werkgroepen etc. Ook bij andere instanties zoals het Stichting het Gasthuis en 'Azora' is hij een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

Alles samengevat mag er ten aanzien van hem gesproken worden van jarenlange Pro Deo werkzaamheden voor de r.-k. Sint Pancratiuskerk en haar geloofsgemeenschap. Mensen die zich op zodanige manier en over zo vele jaren inzetten voor een parochiegemeenschap zijn slechts met een zoeklicht te vinden.

Jan Loskamp was behoorlijk verrast omdat hij dit totaal niet verwachtte. Er was stiekem een zogenaamde familiedag georganiseerd. Onder het toeziend oog van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden ontving hij de kerkelijke eremedaille.

Bron