Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nero Claudius Drusus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Nero Claudius Drusus (38 v. Chr. – 9 v. Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere of Drusus Senior was een Romeins generaal onder keizer Augustus die hem beschouwde als zijn bekwaamste bevelhebber.

Nero Claudius Drusus was de jongste zoon van Livia en Tiberius Claudius Nero; broer van Tiberius; echtgenoot van Antonia; vader van Claudius (de toekomstige keizer), Germanicus en Livilla; grootvader van onder andere Gaius ("Caligula") en Agrippina de Jongere; en tenslotte overgrootvader van Nero.

Toen Augustus Tiberius Claudius Nero dwong te scheiden van Livia zodat hijzelf met haar kon trouwen, was Livia reeds in verwachting van Nero Claudius Drusus. Augustus voedde hem op als zijn eigen zoon.

Rond 18 v. Chr. trouwde Nero Claudius Drusus met Antonia, een nicht van Augustus. Gedurende de betrekkelijk korte tijd dat zij getrouwd waren, kregen zij drie kinderen, namelijk Germanicus, geboren rond 15 v. Chr., Livilla in 13 v. Chr., en de ziekelijke Claudius in 10 v. Chr..

Gedurende zijn uitzonderlijke succesvolle carrière als militair leider, waarin hij veel samenwerkte met zijn broer Tiberius, stierf hij onverwacht op 29-jarige leeftijd in 9 v. Chr. na een ongelukkige val van zijn paard.

Het Romeinse volk, de soldaten, de Senaat, Tiberius, Augustus maar vooral zijn vrouw Antonia, waren allen diep getroffen door zijn dood. Augustus schreef later een biografie over Nero Claudius Drusus. De 27-jarige weduwe heeft nooit willen hertrouwen.

In Nederland is Drusus bekend om de Drususgracht die hij in het jaar 12 liet aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige Utrechtse Vecht. Voor de regeling van de watertoevoer legde hij bij de splitsing van de Rijn en de Waal de Drususdam aan die later door de Germanen werd verwoest.

De naam Drusus is ook blijven bestaan in de naam Drususbron of Drususbrunnen, een 75 meter diepe put op de Eltenberg, een heuvel ten zuiden van het Duitse grensdorp Elten. Deze benaming is echter onjuist, aangezien de put waarschijnlijk pas in de Merovingische periode, dus rond 750 na Chr. gebouwd moet zijn. Het hekwerk boven de ingang van het gebouwtje waarin de put zich bevindt geeft nog steeds de Nederlandse benaming Drususbron aan, een relikt uit de Nederlandse periode van Elten, die duurde van 1949 tot 1963.