Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Reijers, Antonius Cornelis Henricus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Reijers, A.H.C..jpg

De heer Toon Reijers werd geboren op 22 januari 1920 als zoon van Cornelis Johannes Bernardus Reijers, gemeentesecretaris van de gemeente Bergh, en Maria Elisabeth Anna Huberta Vermeulen. Hij was een broer van Cor Reijers.

In 1977 was hij veertig jaar in overheidsdienst. Hiernaast een foto van hem uit 1940. Zijn loopbaan begon hij in 1937 als volontair in 's-Heerenberg, waarna hij omstreeks 1939 verhuisde naar Hengelo (Gld.) en Nijmegen, maar al snel weer terugkeerde. In september 1941 werd hij chef van de afdeling sociale zaken en tevens was hij rentmeester van het Burgerlijk Armenbestuur en secretaris-boekhouder van het woningbedrijf.

Naast zijn werkzame leven als ambtenaar vervulde hij velerlei functies, voornamlijk op sociaal-charitatief gebied. Zo was hij onder andere lid van het kerkelijk armenbestuur, organisator van Rode Kruiscollectes, bestuurslid van de Wijkverpleging Wit Gele Kruis, voorzitter van het interparochieel charitatief centrum Bergh en organisator van bezinningsdagen voor ouden van dagen.

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en was begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclessia et Pontifice. Ook ontving hij van het Rode Kruis het "Kruis van Verdienste in Zilver".

Hij overleed op 5 januari 2013. Diezelfde maand zou hij 93 zijn geworden.

Bron o.a.