Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Stockenwerde

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Stockwerde of Stockenwerde is een aardrijkskundige naam die alleen in het Necrologium van Elten voorkomt. Waarschijnlijk wordt hiermee Schockenward bedoeld, een voormalig eiland in de Rijn dat tegenwoordig aan het grondgebied van Hüthum vastzit. De weg Auf dem Eyland die tussen Hüthem en de Rijn loopt, herinnert wellicht nog aan Stockenwerde. De uitgang -werde (of -ward, -wörth en verwante spellingen) gaat terug op het Middelhoogduits en betekent eiland in een rivier. Stockenwerde moet al lang geleden verdwenen zijn, want op kaarten uit de 17e eeuw is het al niet meer te vinden.

Uit de vermeldingen in het Necrologium kan geconcludeerd worden dat het eiland geheel of gedeeltelijk tot het Stift Elten heeft behoord. Het is aannemelijk dat Wichman IV van Hamaland het heeft geschonken bij de stichting van het Stift.

Bronnen

  • Op Google Books:
    • Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten, medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk handschrift, benevens ene geschiedenis der Abdij, N.C. Kist; Leiden (1853), blz. 64–69, 71, 73–76, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 92, 95, 99, 102, 167, 169
    • Die Ökonomie des Kölner Stiftes St. Aposteln, Wolfgang Rosen, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien (2016), blz. 732