Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Vragenlijst militairen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Berghapedia wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van Berghse militairen die onder oorlogsomstandigheden, in de voormalige kolonieën, of bij vredesmissies hebben gediend.

U kunt aan dit doel bijdragen door onderstaande vragen te beantwoorden.

Ze zijn in de eerste plaats gericht op (dienstplichtige) militairen die hebben gediend in Nederlands-Indië (1945-1950), maar is ook van toepassing op Korea (1950-1953) en Nederlands Nieuw-Guinea (1945-1962). Voor andere categorieën militairen kan de lijst een handleiding zijn. Zie de pagina Militairen voor een volledig overzicht van de categorieën.

U kunt uw gegevens als volgt aanleveren:
- Per e-mail aan dpa.bergh(at)gmail.com
- Per post aan de Heemkundekring Bergh, Hofstraat 1, 7041 AD 's-Heerenberg
- Tijdens de openingstijden van het Raethuys (behalve op feestdagen): dinsdagavond vanaf 19:00 uur, donderdagochtend vanaf 9:30 uur

 1. Naam en voornamen
 2. Geboortedatum of registratienummer
 3. Geboorteplaats. Indien buiten Bergh, wanneer naar Bergh gekomen?
 4. Datum en plaats (kazerne) opkomst in militaire dienst
 5. Onderdeel (bataljon of compagnie; divisie zegt weinig)
 6. Rang en functie (infanterist, chauffeur, hospik, schrijver, telegrafist,...)
 7. Wanneer vertrokken, met welk schip?
 8. Was dit met de hoofdmacht van het eigen onderdeel, of eerder of later?
 9. Standplaatsen (steden, eilanden) in Indië / Korea / Nieuw-Guinea
 10. Bijzondere gebeurtenissen (zoals ook overplaatsing, bevordering e.d.)
 11. Wanneer teruggekomen, met welk schip?
 12. Was dit met de hoofdmacht van het eigen onderdeel, of eerder of later?
 13. Zijn u namen of nadere gegevens bekend van andere Berghse militairen?
 14. Zijn er foto's of andere illustraties beschikbaar voor plaatsing op de Berghapedia?
 15. De belangrijkste gegevens over de verdere levensloop zijn ook welkom (evt. huwelijk, beroep e.d.).