Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Wichman V van Hamaland

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Wichman V van Hamaland was een zoon van Wichman IV van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen. Hij werd omstreeks 957 geboren en overleed als kind in Hoog-Elten op 1 augustus, waarschijnlijk in 965. Zijn overlijden was voor zijn vader, die weduwnaar was, aanleiding zijn burcht in Hoog-Elten om te vormen in het Stift Elten.

Wichman V heeft begraven gelegen in de toenmalige kerk van het Stift Elten, mogelijk in een deel dat al bestond toen hij overleed. Zijn graf is later verloren gegaan. Bij de opgravingen in Hoog-Elten in 19641965 is het in elk geval niet gevonden, maar dat van zijn moeder wel.

In het Necrologium van Elten staat hij ingeschreven op Kal Aug. (1 augustus):

obiit Wichmannus filius Comitis Wichmanni. Tunc Abba q[uae] preest debet offerre sacerdoti summam missam celebranti j bt. Cap[itulum] j bt. et Thes[auraria] ponet ix cand[elas] vig[iliales]. Et jacet sepultus in paruo sepulchro prope sepulchr[um] Wichmanni Comitis.
overleed Wichman de zoon van graaf Wichman. De abdis geeft de priester die in de hoogmis voorgaat 1 butken en het kapittel 1 butken en de thesauraria plaatst negen gedenkkaarsen. Hij is begraven in het kleine graf naast het graf van graaf Wichman.

Een butken (of botje) is een oude muntsoort.

De inschrijving wekt de indruk dat het graf van Wichman de vader er al was toen Wichman de zoon overleed, maar Wichman de vader is op zijn vroegst in 974 gestorven. Het Necrologium is echter pas in de 15e eeuw ontstaan door een oudere versie over te schrijven. Hierbij kan de klerk de oorspronkelijke tekst hebben veranderd, omdat bij de inschrijving van Wichman de vader op 20 juni het graf van de zoon niet genoemd wordt.

Bovenstaand citaat komt uit het exemplaar van het Necrologium dat in het bezit is geweest van professor Kist, maar na diens dood in 1859 waarschijnlijk in Moskou is beland. Het komt in iets afwijkende vorm ook voor in een uittreksel dat de Eltense amptman Van der Sandt rond 1800 aan W.A van Spaen heeft verstrekt:

Bij Kist staat er: Et jacet sepultus in paruo sepulchro prope sepulchr[um] Wichmanni Comitis.
Bij Spaen is dit: et jacet sepultus in parvo sepulcro, prope sepulcrum Comitis Wichmanni.

De tekst ontbreekt echter in het exemplaar van Van Heek dat zich nu in de kunstverzameling van Huis Bergh bevindt (zie de verschillen tussen de Necrologia). Van der Sandt heeft dus geciteerd uit het exemplaar dat later in het bezit van Kist kwam.

Bronnen

  • Op Google Books:
    • Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten, medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk handschrift, benevens ene geschiedenis der Abdij, N.C. Kist; Leiden (1853), blz. 88
    • Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, W.A van Spaen, Utrecht (1801), blz. 67, 72
  • Diverse genealogische websites