Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

552 Jaar Stad

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Willem I van den Bergh leest de oorkonde voor, waarmee hij
's-Heerenberg stadsrechten verleent.

In 1979 werd in Bergh herdacht dat 's-Heerenberg 600 jaar stad was. Het was op 8 september 1379 dat Willem I van den Bergh de stadsrechten had verleend. Deze belangrijke gebeurtenis zal ook bij eerdere jubilea herdacht zijn, maar hierover zijn vooralsnog geen gegevens voorhanden. De Graafschapbode had over het 500-jarig jubileum kunnen berichten, ware het niet dat deze krant op 4 oktober 1879 voor het eerst verscheen – weliswaar in het jubileumjaar, maar toch te laat.

Behalve de onthulling op 3 november 2014 van een plaquette van de stadsbrief op het Stadsplein in 's-Heerenberg, kan daarom alleen het historische openluchtspel genoemd worden dat tijdens de landdag van het Vrijwillige Landstormkorps "De Veluwezoom" op 29 augustus 1931 werd opgevoerd. Het was dat jaar 552 jaar geleden dat heer Willem de stadsrechten had verleend.

Op het voetbalterrein aan de Grindweg waar de landdag gehouden werd, was met een middeleeuwse jaarmarkt al de juiste sfeer gecreëerd. In kraampjes werd van allerlei uit de oude tijd te koop aangeboden en er liepen een kwakzalver en een goochelaar rond. 's Morgens hield de Landstorm schietwedstrijden, waarna in het middagprogramma heer Willem met zijn familie en gevolg te paard het terrein opkwam. Het was een stoet van wel dertig ruiters in fleurige historische kostuums.

Na aankomst namen heer Willem en zijn familie plaats op een lage tribune; zijn gevolg mengde zich in het publiek. Hierna stelde de schutterskoning van 1930 zich voor aan heer Willem en daagde de mannelijke ingezetenen van Bergh uit tot vogelschieten – met pijl en boog. De winnaar van het vogelschieten werd tot nieuwe schutterskoning uitgeroepen en onder toejuichingen van het publiek aan heer Willem voorgesteld.

Toen kwam het moment waarop heer Willem opstond om de oorkonde voor te lezen waarmee hij 's-Heerenberg stadsrechten verleende. Na de voorlezing besteeg hij zijn paard en verliet met zijn gevolg het terrein. De bevolking stelde de gunst die haar was verleend zeer op prijs, zodat de feestvreugde, ook na het vertrek van het hoge bezoek, ten top steeg.

Bron