Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Afscheidsbrief

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Aan de bewoners van Wijnbergen

's-Heerenberg 16 december 1983

Geachte heer/mevrouw,

Toen het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland het initiatief nam om de grens tussen de gemeenten Bergh en Doetinchem te wijzigen, werd dat door velen sceptisch ontvangen. Dat is nog steeds zeer begrijpelijk. Immers is het zo dat Wijnbergen in het landelijk deel van de gemeente Bergh ligt.
Dat bracht met zich mee dat voor de aldaar woonachtige inwoners van Bergh een stukje zekerheid aanwezig was over de woon-leef-werksituatie. Die zekerheid werd teniet gedaan door de ontwikkelingen, die de gemeente Doetinchem ondermeer op het terrein van wonen en werken in de toekomst gaat doormaken. Die ontwikkeling is aangegeven in het streekplan Oost-Gelderland.
Voor Gedeputeerde Staten van Gelderland was dat alle aanleiding om het initiatief te nemen het gebied ten noorden van Rijksweg 15 naar Doetinchem te laten overgaan. Daarover werd veel gezegd en geschreven. Hoorzittingen werden belegd. Door de inwoners werd op constructieve wijze 'tegengas' gegeven. De gemeenteraad wees op 16 maart 1982 met meerderheid van stemmen het voorstel van Gedeputeerde Staten van de hand. Het 'Comité Behoud Wijnbergen' heeft veel van zich laten horen. Zo laten wij nog maar in het kort de gang van zaken passeren. Dat is voor het laatst. Door de aanvaarding van de wet tot grenswijziging door de Tweede en Eerste Kamer van de Staten Generaal is het doek over deze grenswijzigingszaak gevallen.
Daarmee vervalt ingaande 1 januari 1984 ook de verantwoordelijkheid van het bestuur der gemeente Bergh voor het alsdan naar Doetinchem overgegane gedeelte van Wijnbergen.

Wij hopen dat U in persoonlijk en zakelijk opzicht met het gemeentebestuur van Doetinchem een goede relatie zult hebben. Het wordt voor het laatst gezegd: 'Vaarwel, het ga U goed'.


Burgemeester en Wethouders van Bergh,
De secretaris W.J. Megens,
De burgemeester Th.H. Jeuken