Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Azela van Hamaland

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Azela van Hamaland was een dochter van Immed IV en Adela van Hamaland. Er zijn aanwijzingen dat zij dezelfde persoon is als Liutgard II van Hamaland, de tweede abdis van het Stift Elten, dat haar grootvader Wichman in 967 had gesticht.

Haar intrede in het Stift Elten wordt vermeldt in de kroniek Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis over het leven van haar oom Meinwerk, bisschop van Paderborn:

Azela vero castitatis emulatione agnum secutura sanctimonialium cetui in ecclesia preciosi martiris Viti Eltene associatur.

Het jaar van intrede wordt niet vermeld, maar dit kan rond 990 zijn geweest, toen haar tante Liutgard, de eerste abdis van het stift, overleed. Vaststaat dat de tweede abdis ook Liutgard (of Lutgardis) heette, of zich zo noemde. Een akte van keizer Otto III gedateerd 18 december 996 vermeldt haar als posterior abbatissa nomine Lutgardis, de tweede abdis genaamd Lutgardis.

Als wordt aangenomen dat Azela en Liutgard II een en dezelfde persoon was, dan heeft Azela bij haar intrede of bij haar verkiezing tot abdis de naam Liutgard aangenomen – wellicht uit eerbetoon aan haar tante. In elk geval vermeldt het Necrologium van Elten het overlijden van twee abdissen die Lutgardis heetten. De veronderstelling dat er maar één abdis Liutgard is geweest, is daarom ongegrond. De vermelding van abdis Liutgard II is kortweg Lutgardis Abba, overleden op IX Kal Oct. (23 september, vermoedelijk in 997). Lutgardis Abba, filia Wichmanni Comitis, overleden op XI Kal Nov. (22 oktober, rond 990) was haar tante, abdis Liutgard, dochter van graaf Wichman. De inschrijvingen wijzen erop dat Azela/Liutgard II in het Stift begraven werd.

Abdis Liutgard II werd opgevolgd door abdis Richardis.

Bronnen