Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Begraafplaats Wijnbergen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De begraafplaats in Wijnbergen ligt direct achter de Sint Martinuskerk.

Op 26 mei 1860 schreef het Rooms Catholijk Kerkbestuur te Wijnbergen aan het gemeentebestuur van Bergh:

Het Rooms catholijk Kerkbestuur te Wijnbergren heeft de eer ter kennis van het Edel Achtbaar Bestuur van Berg te brengen:
Dat het te Wijnbergen Gemeente Berg ene eigene begraafplaats heeft aangelegd en dien ten gevolge aldaar de lijken hunner
overledenen Katholijken Mede-Parochianen zullen worden begraven. Onder toezending van ons berigt, nemen wij eerbiedig de
UEdel Achtbare Heeren beleefdelijk te verzoeken, ons meededeling te doen van den ontvangst onzer kennisgeving,
UEdel-Achtbare Heeren door dezen toe gezonden.
J.W. van Til voorz
R. te Winkel sec

Opmerking van meester Kremer: In 1857 werd Doetinchem zelfstandig. Was het oorspronkelijk katholiek kerkhof misschien op grondgebied der gemeente Doetinchem gelegen?

Verlichting

Op 16 oktober 2010 werd met een druk op de knop door Herman Tomesen en Theo Tempel de verlichting op het kerkhof in gebruik genomen, zodat duisternis geen beletsel meer hoeft te zijn om een bezoek te brengen[1].

Bron