Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Booms

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Booms

Booms

Toestemming tot trouwen

Hoe het allemaal begon:


Iak Beken on Laat Toe

Dat mijn soon Heendrijck

Bomes mag Trouwen met gra

Da Haerckvoers Tot S Heeren

bargh Sijn Vader gradus Bomes

en Sijn moeder margryete Bomes

1738 Den 1 Meij

Wolter Vulbijer pastor

Tot Reede at Rede


Met bovenstaande toestemming van zijn vader Gradus Bomes is Hendrikus Booms op de 11e mei 1738 getrouwd met Grade Hackfort uit Lengel.

Heet Hendrikus in 's-Heerenberg Booms in Reede heet zijn vader nog Bomes. In het doopregister, waaruit blijkt dat Hendrikus gedoopt is op de 27 januari 1712, wordt de naam Booms nog op een aantal andere manieren geschreven: Boemes, Bömes, Bomess en Bomes. Ook de plaats, Vardingholt, waar hij vandaan komt wordt in datzelfde doopregister telkens weer anders geschreven: Verdinckholt, Verdingholt, Verninckholt, Verdinckholt en Verdingholt.

De 's-Heerenbergse stamBoom(s) waarbij de 'd' staat voor doop, '†' voor overlijden en 'g' voor geboortedatum. In het midden tussen de persoonsnamen de datum van het huwelijk.

Gerhard Bomes - - Margaretha

Hendrikus Booms - 11-05-1738 - Grada Hackfort
d 21-01-1712 Rhede - d 27-01-1711 Lengel

Booms Jan & Aleida Varwijk

Matthias Booms - 28-05-1779 - Hendrina Siemes
d 27-04-1752 's-Hberg - 1750 Groot Azewijn
† 02-05-1806 's-Hberg - † 02-08-1830 's-Hberg

Joannes Booms - 15-05-1823 - Johanna Berntsen
g 14-04-1791 'sHberg - 1802 Lengel
† 10-09-1870 'sHberg - † 11-06-1836 'sHberg

Antonius Booms - 13-08-1868 Gendr. - Wilhelmina Berendina Bruens
g 04-06-1844 'sHberg - g 18-07-1837 Gendringen
† 27-04-1925 'sHberg - † 20-03-1916 'sHberg

Jan Booms sr.- 27-04-1900 - Aleida Varwijk
g 12-12-1876 's-Hberg - g 01-07-1876 Emmerich
† 20-03-1963 Doesburg - † 24-06-1914 'sHberg

Antoon Booms - 03-05-1932 - Thedora Antonia Ruijling
g 18-10-1903 'sHberg - g 05-08-1906 Didam
† 08-02-1980 Doetinchem - † 03-02-1990 'sHberg

Nu (anno 2018) nog in 'Bergh' woonachtige nazaten met de naam Booms zijn Gerard, Antoine, Marie-Louise, René, Rigo en Gwen.

Op een andere pagina Stamboom Booms is begonnen met de kwartierstaat van Antoine (Antonius Theodorus Hendrikus) Booms.

Huisvesting


In 's-Heerenberg staan woonhuizen in een tijnsboek vermeld. In het boek Bergh; Heren, Land en Volk zijn deze woningen met een T-nummer aangegeven. Woonhuizen in tijnsboek. Uit dit boek komen de volgende gegevens:
T.34
Hendrik Booms uit Rede vestigt zich in 1743 in deze woning in de Kellenstraat en woonde daar tot 1797.
T.45 gecombineerd met T.140 De Deelens huisinge. Genaamd naar Cornelis van Deelen die in 1556 richter is van Didam en later Landdrost van Bergh.
Mathias Booms woonde vanaf 1799 tot 1800 in T.140 en vanaf 1800 tot aan zijn dood in 1806 in T.45. Zijn weduwe, Hendrina Siemes, staat in dit huis ingeschreven tot 1826. De huizen stonden in de Kerkstraat en zijn in juni 1895 gesloopt ten behoeve van de bouw van de huidige Rooms Katholieke Sint Pancratiuskerk.
De huizen zijn in familiehanden gebleven. Achtereenvolgens woonden daar, tot aan de sloop, Joannes (1791-1870), zijn ongehuwde zoon Johannes Hendrikus (1841-1925) tot 1887 en zijn eveneens ongehuwde zoon Gradus (1827-1898).
Beide heren zijn in verband met de sloop van hun huis verhuisd naar het oostelijk gelegen deel van De Weem aan de Muntwal.


Andere Booms die zijn genoemd:
T.76 Arend (Arnoldus) Booms (1794-1863) een ander zoon van bovengenoemde Mathias woonde in dit huis aan de tegenwoordig Stadswal van 1828 tot 1863. Het huis werd tot voor kort gebruikt als opslagruimte voor Kachelhöltjes Partypret. De zoon van Arend, Johannes Hendrikus (1831-1905) woonde er tot aan zijn dood.
T.119 De voornoemde Johannes Hendrikus bewoonde daarnaast nog het huis aan de Marktstraat dat bekend stond onder de naam In den Swaen direct naast het stadhuis.


Andere Booms zijn niet genoemd en hebben waarschijnlijk buiten de oude stad gewoond.

Kranten

Aanbesteding

Woensdag Graafschapbode 05-07-1899,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bergh zullen op woensdag 12 Juli 1899, in de namiddag om zes uur, in het Hotel van J. H. BOOMS te 's Heerenberg, in het openbaar aanbesteden: Het verbouwen en yergroten van het lokaal der gemeente-secretarie en het laten verrichten van de daar tegenkomende werkzaamheden.

Bestek en tekening liggen vanaf 5 juli aanstaande ter inzage op de Gemeente-Secretarie, alsmede bij de gemeente-architect J.H.VENHOVEN te 's Heerenberg, die inlichtingen geeft en aanwezig is op 12 Juli voormeld, in de namiddags om drie uur. Aanbiedingen kunnen ook vóór het tijdstip van de aanbesteding worden ingeleverd.

Brand

Artikel in het Nieuws van Den Dag No. 2874 Maandag 14 July 1879

Brand koetshuis Booms 1879.JPG


Hotel

Artikel in het Nieuws van Den Dag Zaterdag 25 augustus 1894

Nvd Dag 25-8-1894 booms0001.JPG


Timmerman

Artikel in de Arnhemsche Courant Dinsdag 28 mei 1827 No. 6

ArnhemscheCourant 1827Booms0001.JPG
05-02-1940-graafschapbode


Geen wonder, dat hij bij jong en oud bekendwas en gewaardeerd werd om zijn humanen omgang met de gemeentenaren. De functie van postbode in een uitgebreide streek als 's-Heerenberg, waarbij ook Stokkum en Lengel gerekend moeten worden, is geen kleinigheid. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden als wind, regen, storm en sneeuw, behield hij zijn goed humeur.

Na het verrichten van zijn laatste dienst werd de heer Booms toegesproken door de kantoorhouder, de heer J. van Halteren, en zijn collega, den heer E. W. Rosie. Mede werd hem namens het gehele kantoorpersoneel een passend cadeau aangeboden. Het viel den heer Booms moeilijk, toen het scheiden aangebroken was, een treffend dankwoord te richten tot allen, die hem geholpen hebben zijn plicht te doen, zover hij deze vervuld heeft.

Ook op ander terrein neemt de heer B. een vooraanstaande plaats in. Zo is hij o.a. bestuurslid van het St. Antonius gild en provisor van het Gasthuis.

We hopen, dat de scheidende besteller nog veel in zijn vrije uren voor deze instellingen kan doen en nog vele jaren mag profiteren van zijn welverdiende rust.