Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Braakhuis, Albertus Petrus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Uit de Leeuwarder Courant van 9 november 2004

Albertus Petrus Braakhuis werd op 15 juni 1917 geboren in Hilversum.

Na zijn priesterwijding in 1941 werd hij benoemd tot kapelaan in Wolvega. Een jaar later, in augustus 1942, werd hij overgeplaatst naar de parochie Beek als opvolger van kapelaan Oosterbaan. Deze was al in april van dat jaar vertrokken, maar tot Braakhuis' komst had de karmelieter pater A.P.J. Kersten pastoor Hendrix geassisteerd.

In mei 1945 heeft hij steun verleend aan het ophalen uit Dokkum van het lichaam van Wim Moorman, die daar in januari 1945 was gefusilleerd door de Duitsers. Hij schreef een brief aan de pastoor van Dokkum, die hij meegaf aan Karel Adriaens en Harry Berendsen. Zij gingen met de taxi van Wim Lambooij naar Dokkum en kregen door deze brief de medewerking van de pastoor van Dokkum.

In augustus 1945 werd Braakhuis overgeplaatst naar Utrecht. Zijn opvolger in Beek was kapelaan Dellemijn.

Van Utrecht werd Braakhuis in 1950 overgeplaatst naar de Sint Martinusparochie in Groningen, waar hij in 1958 de opdracht kreeg binnen die stad een nieuwe parochie te vormen. Aldus werd hij in 1960 geïnstalleerd als pastoor van de Mariaparochie. In 1966 ging hij als pastoor terug naar de Sint Martinusparochie. De kerk van deze parochie is tevens de kathedraal van wat toen nog het bisdom Groningen heette. Hierdoor verwierf Braakhuis de titel van plebaan (pastoor van een kathedrale kerk). Van 1967 tot 1971 was hij tevens deken van het dekenaat Groningen.

In 1971 werd hij pastoor in Sneek en in 1974 tevens deken van het dekenaat Sneek. Beide functies combineerde hij tot 1980, toen hij de functie van deken neerlegde. Hij bleef nog tot in 1983 pastoor in Sneek. Sinds 1976 was hij tevens proost van het kathedraal kapittel van het bisdom Groningen (hoofd van het bestuurscollege dat de bisschop bijstaat). Dit bleef hij tot 1987. Tot slot was hij tot in 1993 ouderenpastor in het Mgr. Niermancentrum in Groningen.

Hij overleed op 6 november 2004, 87 jaar oud. Op 12 november daarop volgend werd hij begraven in Groningen.

Bron

  • Delpher
  • Karel Adriaens: Fate from the sky, Compaid Graphics, Preston, Engeland (2005), blz. 143