Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Coöperatieve Boerenleenbank Zeddam

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Oprichting

De Coöperatieve Boerenleenbank te Zeddam is per notariële akte, verleden voor notaris Jacobus Wilhelmus Kalshoven, te 's-Heerenberg opgericht op 7 april 1902 en vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant van 9 april 1902.

Kassier vanaf de oprichting tot 1 januari 1934 was Theodorus Gerardus Jozefus Koster.

De tekst van de notariële akte
De tekst van de notariële akte

Op 14 december 1925 zijn de statuten per notariële akte gewijzigd. De toenmalige bestuursleden staan vermeld in de notariële akte.

De tekst van de notariële akte
De tekst van de notariële akte

De Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank “Zeddam-Beek” is in 1997 samengegaan met de Coöperatieve Raiffeisenbank s-Heerenberg (deze bestond per 1973 uit de banken van 's-Heerenberg (opgericht in 1903), Stokkum (opgericht in 1918) en Netterden (opgericht in 1898) onder de nieuwe Banknaam Bergh.

Beeldmateriaal

De Graafschapbode van 5 juli 1927
De Graafschapbode van 7 mei 1929
De Graafschapbode van 31 juli 1936
De Graafschapbode van 21 mei 1937
De Graafschapbode van 16 juni 1941
De Volkskrant van 31 mei 1963

Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raiffeisenbank “Zeddam”

De Stichting is opgericht in december 1925 en werd gevestigd ten kantore van de Bank aan de Vinkwijkseweg 9 te Zeddam. In 1965 was G.L.J Egging de kassier, in 1973 de directeur. De Stichting is per 18 januari 1973 gevestigd aan de 's-Heerenbergseweg 8a.

Artikel 3:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van sparen en tracht dit doel te bereiken door:

  1. in het algemeen door het aanwenden van alle wettige middelen, welke het bestuur dienstig zal achten tot het bereiken van het gestelde doel.
  2. door het aan eenieder gelegenheid geven om tegen rentevergoeding spaargelden bij haar in te leggen op de wijze, zoals zulks bij een spaarbank geschiedt.

Artikel 5:

  1. de stichting wordt bestuurd door een bestuur onder toezicht van een raad van toezicht.
  2. het bestuur wordt ambtshalve gevormd door het bestuur van de bank.
  3. de raad van toezicht wordt ambtshalve gevormd door de raad van toezicht van de bank.
  4. de leden van het bestuur en van de raad van toezicht der stichting genieten als zodanig geen bezoldiging.

Per 31 december 1973 werden de statuten gewijzigd, waarbij de naam veranderde in Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank “Zeddam”.

Per notariële akte is op 6 juni 1989 de naam gewijzigd in Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank “Zeddam-Beek” als gevolg van het genomen besluit van de algemene ledenvergadering op 29 mei 1989.

In de notariële akte staan behalve de naam G.L.J. Egging als directeur ook de namen van het bestuur vermeld, namelijk

Bijkantoren:

De Stichting Spaarbank is per 31 december 1990 ontbonden ingevolge het genomen besluit van de algemene ledenvergadering op 5 november 1990.

Bronnen